Thẻ: SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẦNG CHRIST

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.05.2023

in NAM GIỚI on 15 Tháng Năm, 2023

Chúa nhật 21.05.2023.

  1. Đề tài: SỰ THĂNG THIÊN CỦA ĐẦNG CHRIST.
  2. Kinh Thánh: Công vụ 1:9-11.
  3. Câu gốc: Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài, có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa” (Công 1:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 117-120.
  5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More