Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.06.2021

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021

(Chúa nhật Âm nhạc & Truyền thông)

1. Đề tài: DANH NHÂN CƠ ĐỐC.

2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 4:7-18.

3. Câu gốc: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (2Cô-rinh-tô 4:16).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.06.2021

in PHỤ NỮ on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021

1. Đề tài: BẢO HIỂM LINH HỒN.

2. Kinh Thánh: Giăng 3:11-16.

  1. Câu gốc: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
  2. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 25.04.2021

in PHỤ NỮ on 19 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 25.04.2021

1. Đề tài: TỰ XÉT MÌNH.

2. Kinh Thánh: Mác 14:12-25.

  1. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, đoạn bẻ ra trao cho các môn đồ, mà phán rằng: Hãy lấy, nầy là thân thể ta. Ngài cầm chén tạ ơn, rồi trao cho các môn đồ, và… phán rằng: Nầy là huyết ta, huyết của sự giao ước đổ ra cho nhiều người” (Mác 14:22-24).

Read More