Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 26.07.2020

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 26.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƠM BÔNG KẾT TRÁI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:1-26.
 3. Câu gốc: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ” (Ga-la-ti 5:22).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 28-30.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 19.07.2020

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 19.07.2020.

 1. Đề tài: ĐƯỢC BUÔNG THA ĐỂ TĂNG TRƯỞNG.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-31.
 3. Câu gốc: “Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào Đấng Christ thành hình trong các con” (Ga-la-ti 4:19).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 25-27.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 12.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 12.07.2020

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 12.07.2020.

 1. Đề tài: CHÚA NHẬT KINH THÁNH.
 2. Kinh Thánh: Thi thiên 119:97-112.
 3. Câu gốc: “Tôi không xây bỏ mạng lịnh Chúa; vì Chúa đã dạy dỗ tôi” (Thi 119:102).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 22-24.
 5. Thể loại: Kịch 5’.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.07.2020

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Bảy, 2020

Chúa nhật 05.07.2020.

 1. Đề tài: LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1 – 4:7.
 3. Câu gốc: “Anh em há luống công mà chịu sự khốn khó dường ấy sao? Nếu quả là luống công! Đấng ban Đức Thánh Linh cho anh em và làm phép lạ trong anh em, thì làm bởi các việc luật pháp, hay là bởi đã nghe mà tin?” (Ga-la-ti 3:4-5).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân số ký 19-21.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 28.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 28.06.2020

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 28.06.2020.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 109 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 15:17-21.
 3. Câu gốc: “Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập trên nền người khác” (Rô-ma 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 16-18.
 5. Thể loại: Tìm hiểu và giải đáp.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 31.05.2020

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More