Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021

1. Đề tài: KHÍCH LỆ LẪN NHAU.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:18-30.

3. Câu gốc: “Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi” (Phi-líp 1:19).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

1. Đề tài: NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-18.

3. Câu gốc: “Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành” (Phi-líp 1:4-5).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 27.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 27.12.2020

in PHỤ NỮ on 21 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 27.12.2020.

 1. Đề tài: LÀM CON ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2.
 3. Câu gốc: “Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu” (Công-vụ 4:1).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Kinh Thánh theo chủ đề.
 5. Thể loại: Tổng kết – Sinh hoạt.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.12.2020

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 13.12.2020.

 1. Đề tài: Ý NGHĨA CỦA QUÀ GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 7:14.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Suy niệm về sự Giáng sinh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.12.2020

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 06.12.2020.

 1. Đề tài: MẠNH DẠN TRONG CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 6:10-18.
 3. Câu gốc: “Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:10-11).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 7-9.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.11.2020

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 22.11.2020.

 1. Đề tài: GÂY DỰNG MỘT GIA ĐÌNH CƠ ĐỐC.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:21 – 6:9.
 3. Câu gốc: “Vậy hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan” (Ê-phê-sô 5:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-suê 1-3.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More