Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in PHỤ NỮ on 29 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04/12/2022

 1. Đề tài: SỐNG KHIÊM NHƯỜNG.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 5:1-11.
 3. Câu gốc: Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường (1Phi-e-rơ 5:5 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 22-24.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 20.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 20.11.2022

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 20/11/2022.

 1. Đề tài: LỚN LÊN TRONG PHÚC ÂM.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 2:1-10.
 3. Câu gốc: Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót (1Phi-e-rơ 2:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 16-18.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.11.2022

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 13/11/2022 (CN TRUNG TRÁNG NIÊN)

 1. Đề tài: TRUNG TRÁNG NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 54.
 3. Câu gốc: Dù núi dời, dù đồi chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ta không dời khỏi ngươi, và giao ước bình an của Ta chẳng chuyển lay; Đức Giê-hô-va là Đấng thương xót ngươi phán vậy” (Ê-sai 54:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 13-15.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 06.10.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 06.10.2022

in PHỤ NỮ on 31 Tháng Mười, 2022

Chúa nhật 6/11/2022.

 1. Đề tài: SỐNG TRONG HY VỌNG.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1:3-22.
 3. Câu gốc: Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống” (1Phi-e-rơ 1:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 10-12.
 5. Thể loại: Phỏng vấn

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 02.10.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 02.10.2022

in PHỤ NỮ on 1 Tháng Mười, 2022

Chúa nhật 02/10/2022

 1. Đề tài: CÓ ĐẤNG CHRIST LÀ CÓ TẤT CẢ.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 5:1-11.
 3. Câu gốc: Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta (Rô-ma 5:8 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More