Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-14.
 3. Câu gốc: “Vả, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 16-18.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021.

 1. Đề tài: THƯƠNG YÊU CHÂN THÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-15.
 3. Câu gốc: “Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:15).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 13-15.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 10.10.2021

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 10.10.2021 (CN Thiếu Niên Tin Lành).

 1. Đề tài: TÌM HIỂU TUỔI THIẾU NIÊN.
 2. Kinh Thánh: Truyền đạo 11:9-10.
 3. Câu gốc: “Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn, và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét” (Truyền đạo 11:9).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 10-12.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

 1. Đề tài: KHÍCH LỆ NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.
 3. Câu gốc: “Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 22-24.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 05.09.2021.

 1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
 3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 29.08.2021

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

 1. Đề tài: NÂNG ĐỠ TINH THẦN.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-13.
 3. Câu gốc: “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó” (1Tê 3:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 19-21.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.08.2021

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 22.08.2021.

 1. Đề tài: HY VỌNG.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.
 3. Câu gốc:Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêxu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêxu cùng đến với Ngài” (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 16-18.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More