Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 08.5.2022

 1. Đề tài: LỄ MẪU THÂN.
 2. Kinh Thánh: Ru-tơ 2.
 3. Câu gốc: Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên(Ru-tơ 2:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 7-9.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 1.5.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 1.5.2022

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 01.5.2022.

 1. Đề tài: PHẨM GIÁ CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 2:20-26.
 3. Câu gốc: Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý (2Ti-mô-thê 2:24-25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 4-6.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.04.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 17.04.2022

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 17.4.2022 (Chúa Phục sinh)

 1. Đề tài: “TA LÀ SỰ SỐNG LẠI”.
 2. Kinh Thánh: Giăng 12:38-46, Ma-thi-ơ 28.
 3. Câu gốc: Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thê: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi(Giăng 11:25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.04.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 03.04.2022

in PHỤ NỮ on 29 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 03.4.2022.

 1. Đề tài: ĐÊ-BÔ-RA – NGƯỜI MẸ CỦA Y-SƠ-RA-ÊN.
 2. Kinh Thánh: Các Quan Xét 4:1-10,23-24; 5:15.
 3. Câu gốc: Tôi sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, tôi sẽ ca ngợi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên (Các Quan Xét 5:3b – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 28-29.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 27.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 27.03.2022

in PHỤ NỮ on 22 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 27.3.2022

 1. Đề tài: THEO ĐUỔI SỰ TIN KÍNH.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 6:2-12.
 3. Câu gốc: Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh xa những điều đó và tìm kiếm điều công chính, tin kính, đức tin, yêu thương, kiên nhẫn, mềm mại (1Ti-mô-thê 6:11 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 25-27.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 20.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 20.03.2022

in PHỤ NỮ on 14 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 20.3.2022.

 1. Đề tài: NHẬN BIẾT CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Phi-líp 3:4-16.
 3. Câu gốc: Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Giê-xu, Chúa tôi, là quý hơn hết. Vì Ngài, tôi đành chịu lỗ tất cả, và xem những điều đó như rác rưởi, để được Đấng Christ(Phi-líp 3:8 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn – Đố Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.03.2022

in PHỤ NỮ on 11 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 13.3.2022

 1. Đề tài: LỜI NÓI ĐI ĐÔI VỚI HÀNH ĐỘNG.
 2. Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:6-16.
 3. Câu gốc: Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu (1Ti 4:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sử ký 22-24.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More