Thẻ: Tinh thần đón Chúa phục sinh

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.04.2023

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.04.2023

in NAM GIỚI on 8 Tháng Tư, 2023

Chúa nhật 09.04.2023.

  1. Đề tài: TINH THẦN ĐÓN CHÚA PHỤC SINH.
  2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:8-10.
  3. Câu gốc: “Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; người nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi” (Giăng 11:25).
  4. Đố Kinh Thánh: Thi Thiên 93-96.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More