Latest News From Our Blog

HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM

HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM

By H'Dên in DƯỠNG LINH on 21 Tháng Sáu, 2024

Lập kế hoạch là việc mà chúng ta cần phải làm trong cuộc sống. Tuy nhiên, Chúa có thể thay đổi kế hoạch của chúng ta bằng kế hoạch của Ngài. Khi ấy, chúng ta cần lắng nghe ý Chúa. Con người thường hoạch định đường lối của mình, nhưng chính Đức Giê-hô-va mới là Đấng chỉ dẫn mỗi bước đi của chúng ta. Ngài cho chúng ta ý chí tự do để đưa ra những lựa chọn khôn ngoan trong cuộc sống, nhưng cũng chính Ngài là Đấng hướng dẫn và làm cho mọi việc xảy ra.

Nguyện xin lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay nhắc nhở mỗi người trong chúng ta biết lắng nghe ý muốn của Ngài. Hãy nhớ rằng kế hoạch của Chúa là hoàn hảo tuyệt đối. Ngài biết rõ mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất trong cuộc đời của chúng ta. Ngài có chương trình tốt lành dành cho mỗi người chúng ta, vì Ngài là Đấng tốt lành.
_______________________________
HỘI THÁNH TRUYỀN GIẢNG PHÚC ÂM
Kính CHÚA – Yêu Người – Truyền Giảng Phúc Âm – Xây Dựng Hội Thánh
Địa chỉ: 68 Nguyễn Công Hoan, P7, Phú Nhuận, TP.HCM
Email: hoithanhphucam2007@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/httgpa2007
Youtube: www.youtube.com/@HoiThanhTruyenGiangPhucAm
Web: http://maiamviet.org
Web: http://hoithanhphucam.org
#hoithanhtruyengiangphucam #httgpa/-heart/-strong7/-strong/-heart:>:o:-((:-h10:14

Post CommentLeave a reply