Thẻ: Thi kể chuyện

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in Thanh niên on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021.

  1. Đề tài: CUỘC CHIẾN MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC CA-NA-AN.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 10:1-11:15.
  3. Câu gốc: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân-số Ký 1-5.
  5. Thể loại: Thi kể chuyện.

Read More