Thẻ: mục đích

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.11.8.2019

in NAM GIỚI on 5 Tháng Tám, 2019

Chúa nhật 11.08.2019.

  1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 12:1-11.
  3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1Cô-rinh-tô 12:7).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1-3.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 21.7.2019

in NAM GIỚI on 21 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 21.07.2019

  1. Đề tài: TÔN TRỌNG LỄ TIỆC THÁNH.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 11:17-34.
  3. Câu gốc: “Vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình” (1Cô-rinh-tô 11:29).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 1-3.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More