Thẻ: Ân tứ Thánh Linh đem đến sự hiệp một

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH THANH NIÊN. 09.08.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH THANH NIÊN. 09.08.2020

in Thanh niên on 5 Tháng Tám, 2020

Chúa nhật 09.08.2020.

  1. Đề tài: SỰ BAN ÂN TỨ THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:1-11.
  3. Câu gốc: “Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung” (1 Cô-rinh-tô 12:7).
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 7-13.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More