Thẻ: Học Kinh Thánh nhóm

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 29.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 29.08.2021

in PHỤ NỮ on 24 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 29.08.2021.

  1. Đề tài: NÂNG ĐỠ TINH THẦN.
  2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:6-13.
  3. Câu gốc: “Hỡi anh em, như vậy thì ở giữa mọi sự gian nan khốn khó của chúng tôi, anh em đã lấy đức tin mình mà làm một cớ yên ủi cho chúng tôi đó” (1Tê 3:7).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 19-21.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021

1. Đề tài: KHÍCH LỆ LẪN NHAU.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:18-30.

3. Câu gốc: “Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi” (Phi-líp 1:19).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 19.01.2020

in NAM GIỚI on 13 Tháng Một, 2020

Chúa nhật 19.01.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
  3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 33-36.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More