Thẻ: THẦY THƯỢNG TẾ TỐI CAO

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 07.08.2022

in PHỤ NỮ on 4 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 7/8/2022

  1. Đề tài: THẦY THƯỢNG TẾ TỐI CAO.
  2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 4:14-16; 5:7-10.
  3. Câu gốc: Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời” (Hê-bơ-rơ 4:16 – BHĐ).
  4. Đố Kinh Thánh: E-xơ-ra 7-10.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More