Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 21.08.2022

By K' Abel in PHỤ NỮ on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21/8/2022

 1. Đề tài: SINH TẾ TOÀN VẸN.
 2. Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 9:11-28; 10:1-18.
 3. Câu gốc:Vì nhờ một sinh tế duy nhất, Ngài làm cho những người được thánh hóa trở nên toàn hảo mãi mãi(Hê-bơ-rơ 10:14 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 4-6.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.

* CHỈ DẪN: Giải đáp thắc mắc.

 1. Thông báo đề tài “SINH TẾ TOÀN VẸN” đến tất cả ban viên và thu thập những thắc mắc gởi cho Ủy viên Linh vụ.
 2. Ủy viên Linh vụ nhờ người có kinh nghiệm thuộc linh giải đáp thắc mắc.
 3. Các câu hỏi phải sắp xếp theo đúng bố cục để người nghe dễ dàng hiểu được nội dung của chủ đề. Sau phần trả lời mỗi câu hỏi, cần dành ra ít phút để ban viên thảo luận hoặc hỏi thêm.
 4. Ban hướng dẫn cần kiên nhẫn tìm hiểu ban viên của mình và nêu lên những thắc mắc thay họ, vì có một số e ngại không dám hỏi. Ngoài ra ban hướng dẫn cũng nên soạn trước một số câu hỏi dựa theo nội dung của bài học, phòng khi có quá ít câu hỏi, bạn cũng có thể hoàn tất mục tiêu được đề ra cho buổi nhóm.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Người Do-thái đã trông đợi Đấng Mê-si-a như vị cứu tinh của họ trong ý niệm chính trị hơn là thuộc linh, quốc gia hơn là toàn cầu. Họ trông đợi Đấng Mê-si-a đến để lật đổ ách thống trị của đế quốc La-mã, đem đến cho họ một quốc gia độc lập và thiết lập vương quốc Đức Chúa Trời tại lãnh thổ Palestine.

Họ không nhận biết rằng trước khi có được một vương quốc bình an đời đời thì sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời thánh khiết và con cái loài người phạm tội phải được cất bỏ. Họ không nhận ra được rằng Đấng Mê-si-a đã đến và Ngài đã hi sinh để hoàn thành giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và con người.

Trong bài học nầy chúng ta sẽ thấy được sự hi sinh của Đấng Christ như một sinh tế toàn vẹn. Bài học được chia làm bốn phần:

 1. Đấng cứu rỗi siêu việt (Hê-bơ-rơ 9:11-28).
 2. Sinh tế không toàn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:1-4).
 3. Sinh tế toàn vẹn (Hê-bơ-rơ 10:5-10).
 4. Sự tha thứ hoàn toàn (Hê-bơ-rơ 10:11-14).
 5. ĐẤNG CỨU RỖI SIÊU VIỆT LÀ AI? (Hê-bơ-rơ 9:11-28).

Sự hi sinh của Đấng Christ dâng chính mình vì tội lỗi con người một lần đủ cả, đem đến sự cứu chuộc toàn vẹn và đời đời cho con người. Bảo đảm cho người tin Chúa một sự xác quyết đời đời. Ngài đã mở con đường cho tất cả mọi người để nhận lấy ân điển cứu rỗi từ Đức Chúa Trời.

Ngài là Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và con người, là thầy thượng tế tối cao từ Đức Chúa Trời. Với sự chết của Ngài như là sinh tế đời đời để cất tội lỗi mọi người. Và ngày nay, con người có được đặc ân trực tiếp đến gần Đức Chúa Trời, thưa chuyện với Ngài. Qua đức tin, con người nhận được sự tha thứ trọn vẹn đời đời. Do đó sẽ không có sự cứu chuộc cho bất cứ ai nếu không tin đến sự hi sinh của Chúa Giê-xu Christ.

Đấng Christ đã chết một lần là đủ cả cho mọi người và sự đến lần thứ hai của Ngài trên đất này không phải để cất tội lỗi con người nữa, nhưng là để ban sự cứu rỗi cho những kẻ đợi Ngài. Chúng ta sẽ được thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết qua sự hi sinh cứu chuộc của Đấng Christ. Ngài chính là Đấng cứu rỗi siêu việt đời đời để cứu chuộc chúng ta.

 1. SINH TẾ KHÔNG TOÀN VẸN (10:1-4).

Luật pháp chỉ là cái bóng cho sự tốt lành ngày sau mà thôi. Sinh tế luôn nhắc nhở cho người Do-thái về tội lỗi và cần phải được tha thứ. Vì thế Chúa đã chuẩn bị cho họ một phương cách kỳ diệu về ân điển.

Tác giả Hê-bơ-rơ muốn mô tả về ý nghĩa thánh của sinh tế. Mục đích của nó là mang con người đến gần và tương giao với Đức Chúa Trời. Điều nầy chứng tỏ lễ vật và sinh tế do con người dâng lên không bao giờ tẩy sạch hoàn toàn con người được. Và tất cả những điều này chỉ là hình bóng mờ của những công việc tốt đẹp trong thời cứu rỗi. Nói một cách rõ ràng hơn, nếu không có Đấng Christ, chúng ta không thể nào thật sự tương giao gần gũi với Đức Chúa Trời. Đó là ý nghĩa căn bản. Vì năm này qua năm nọ và cho đến mãi mãi sinh tế của đền tạm và của ngày đại lễ chuộc tội vẫn tiếp tục và nếu không có Đấng Christ mọi việc ấy cứ tiếp diễn vô cùng tận, nhưng bây giờ con người không cần phải tiếp tục dâng của lễ ấy nữa.

Tác giả Hê-bơ-rơ cho hay sinh tế của súc vật không có quyền lực hữu hiệu để tẩy sạch tội lỗi con người, để cất tội lỗi của họ và khiến họ đến với Thượng đế. Vì thế tất cả sinh tế chỉ có thể nhắc nhở con người rằng họ vẫn là tội nhân chưa được chữa lành và tội lỗi vẫn còn ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời, chỉ có của lễ của Đấng Christ, Ngài dùng chính mình Ngài là của lễ hữu hiệu (Thi Thiên 40:6-9).

III. CỦA LỄ TOÀN HẢO LÀ THẾ NÀO? (Hê 10:5-10).

Tác giả Hê-bơ-rơ đã cho thấy được lời tiên tri nói trước về chương trình cứu rỗi của Đấng Christ, trên thế gian qua lời bày tỏ của Đa-vít trong Thi Thiên 40 đã cho thấy hình ảnh của một Thầy tế lễ về chức tế lễ siêu việt của Đấng Christ trên cả chức tế lễ dòng Lê-vi.

Tác giả bày tỏ cho chúng ta thấy được rằng chỉ có sinh tế từ Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá là sự hy vọng lớn lao cho con người vì vậy tác giả Hê-bơ-rơ nhắc lại lời Đa-vít trong Thi Thiên: Chúa không muốn sinh tế, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã chuẩn bị một thân thể cho tôi (Hê-bơ-rơ 10:5).

Chúa Giê-xu Christ sẵn lòng thuận phục đối với ý muốn Cha thiên thượng, đó không phải chỉ là một sự bày tỏ nhất thời, nhưng là một tiến trình đời đời trong chương trình của Thượng đế.

Trước khi giáng thế, Đấng Christ đã biết trước sự đòi buộc của luật pháp về của lễ. Ngài biết được sự hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, có nghĩa là phải chịu thương khó và chịu chết, Ngài đã tình nguyện dâng chính mình làm của lễ chuộc tội để hoàn thành chương trình cứu rỗi.

Trong ý muốn thiên thượng Đức Chúa Giê-xu Christ đã hoàn tất qua sự hy sinh của Ngài. Tất cả Cơ đốc nhân được đem đến một sự tái lập liên hệ thực sự với Đức Chúa Trời, một sự thông công đời đời với Chúa và tiếp tục thờ phượng Ngài.

 1. SỰ THA THỨ HOÀN TOÀN ĐẾN TỪ ĐÂU? (Hê 10:11-14).

Tại đây tác giả Hê-bơ-rơ nhấn mạnh về sự siêu việt của Đấng Christ, một sinh tế trên thập tự giá. Nó bao gồm và vượt hơn tất cả các thứ của lễ mà các thầy tế lễ Do-thái dâng lên. Điều nầy bày tỏ hình ảnh trái ngược về chức vụ của Đấng Christ và các thầy tế lễ Lê-vi. Các thầy tế lễ của dân Do-thái đã không được phép ngồi trong suốt thời gian hành lễ, sự hầu việc của họ không hoàn tất. Nhưng Đấng Christ, thầy tế lễ tối cao đang ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 10:11-12).

Trong 1Cô-rinh-tô 15:22-25, kẻ thù Đấng Christ bị tiêu diệt hoàn toàn sau khi Ngài trở lại. Tại đây, chúng ta thấy Đấng Christ ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời, đang đợi cho đến khi kẻ thù nghịch bị tiêu diệt. Phao-lô đã đề cập đến một sự chiến thắng cuối cùng của Đấng Christ trên ma quỉ và quyền lực của Sa-tan. Nhưng tác giả sách Hê-bơ-rơ cho thấy Chúa đã chiến thắng và Ngài đang trông đợi công cuộc tể trị đời đời.

Chúng ta thấy được một sự tương phản giữa luật pháp với chức tế lễ và sinh tế. Nó đã thất bại không mang đến một sự giải cứu toàn vẹn. Nhưng tại đây sinh tế được Chúa Cứu Thế dâng lên bằng chính thân thể Ngài đã hoàn thành tất cả sự đòi buộc. Qua đức tin, công việc toàn vẹn này sẽ được thể hiện trong đời sống của chúng ta.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Khoai tây có khả năng làm mềm da – cung cấp độ ẩm và làm dịu làn da cháy nắng. Khả năng chống lão hóa của nó cũng đã được chứng minh và giúp làn da của bạn sạch sẽ và khỏe mạnh hơn. Cắt hai lát khoai tây và đặt chúng vào mí mắt của bạn để 10-12 phút. Động tác đơn giản này sẽ giúp xóa mờ những vết thâm quầng quanh vùng da mắt của bạn.

 

 

Post CommentLeave a reply