Ngày: Tháng Tám 1, 2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

in Thanh niên on 1 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 07.08.2022.

  1. Đề tài: TÀI LÃNH ĐẠO CỦA MÔI-SE.
  2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3; 4; 14.
  3. Câu gốc: “Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13a).
  4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 6-10.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More