Ngày: Tháng Mười Hai 30, 2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.5.01.2019

in NAM GIỚI on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC VÌ LÀM CON CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:41-50; Ma-thi-ơ 21:29-30.
  3. Câu gốc: “Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa” (Rô-ma 12:11).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 25-28.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 5.01.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 5.01.2019

in Thanh niên on 30 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 05.01.2020

  1. Đề tài: XUÂN AN BÌNH.
  2. Kinh Thánh: Thi Thiên 91.
  3. Câu gốc: “Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy nơi Ngài” (Thi 91:2). 
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6-11.
  5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ – Bài ca mới.

Read More