Thẻ: vâng phục

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 24.05.2020

in NAM GIỚI on 19 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020 (Kỷ niệm Chúa Giê-xu thăng thiên).

  1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
  2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công vụ 1:1-8; 2:1-4.
  3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 1-4.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

in Thanh niên on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

  1. Đề tài: VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:7-12; Giăng 8:31-36.
  3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
  4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 1-5.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More