Thẻ: trò chơi

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 28.7.2019

in Thanh niên on 28 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 28.7.2019.

  1. Đề tài: TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤNG CHRIST.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 4:8-20.
  3. Câu gốc: “Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! A-men” (2Phi 3:18).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 36-40.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More