Thẻ: Tình yêu thương đời đời của Đức C

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
  3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 37-40.
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More