Thẻ: tìm kiếm nước Đức Chúa Trời

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười, 2019

 Chúa nhật 13.10.2019.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34.
  3. Câu gốc: “Nhưng thà các ngươi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm” (Lu-ca 12:31).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn.

Read More