Thẻ: Sinh Nhật Quý 3

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 26.09.2021

in NAM GIỚI on 20 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 26.09.2021

  1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 3.
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 92:12-14.
  3. Câu gốc:Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi” (Ê-sai 40:31).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 10-12.
  5. Thể loại: Sinh nhật.

Read More