Thẻ: Phụ nữ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

  1. Đề tài: KHÍCH LỆ NHAU.
  2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.
  3. Câu gốc: “Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 22-24.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More