Thẻ: Mưu kế và hòa ước

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 17.10.2021

in NAM GIỚI on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021

  1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
  3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 20-22.
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.10.2021

in Thanh niên on 27 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 03.10.2021

  1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
  3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 36-40.
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More