Thẻ: Lễ Phụ Thân

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 21.06.2020

in Thanh niên on 15 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 21.06.2020 (Lễ Phụ thân).

  1. Đề tài: VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CHA.
  2. Kinh Thánh: Sáng 21:8; Xuất 20:5; 21:22; 34:7; Giô-suê 4:6,21,22; 29:6; Phục 6:4-9; 7:3; Ô-sê 11:3.
  3. Câu gốc: “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi” (Phục 6:6-7a).
  4. Đố Kinh Thánh: Rô-ma 6-11.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More