Thẻ: Kỷ niệm 109 năm Tin Lành Đến Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 28.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 28.06.2020

in PHỤ NỮ on 23 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 28.06.2020.

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 109 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 15:17-21.
 3. Câu gốc: “Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập trên nền người khác” (Rô-ma 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Dân-số-ký 16-18.
 5. Thể loại: Tìm hiểu và giải đáp.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.06.2020

in NAM GIỚI on 23 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 28.06.2020

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 109 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 15:17-21.
 3. Câu gốc: “Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập trên nền người khác” (Rô-ma 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 17-20.
 5. Thể loại: Tìm hiểu và giải đáp.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.06.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 28.06.2020

in NAM GIỚI on 22 Tháng Sáu, 2020

Chúa nhật 28.06.2020

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 109 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 15:17-21.
 3. Câu gốc: “Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin lành ở nơi nào danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi lập trên nền người khác” (Rô-ma 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Lê-vi ký 17-20.
 5. Thể loại: Tìm hiểu và giải đáp.

Read More