Thẻ: Khích lệ nhau

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

  1. Đề tài: KHÍCH LỆ NHAU.
  2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.
  3. Câu gốc: “Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 22-24.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More