Thẻ: Hứa nguyện với Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in Thanh niên on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

  1. Đề tài: LÀM LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35, Phục 27:15-26; 28:1-14.
  3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 31-35.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More