Thẻ: họp bạn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI.13.2019

in NAM GIỚI on 7 Tháng Mười, 2019

 Chúa nhật 13.10.2019.

  1. Đề tài: CHÚA NHẬT THANH THIẾU NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 12:22-34.
  3. Câu gốc: “Nhưng thà các ngươi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm” (Lu-ca 12:31).
  4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN THANH NIÊN.13.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN THANH NIÊN.13.10.2019

in Thanh niên on 7 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 13.10.2019.

  1. Đề tài: THANH NIÊN TIN LÀNH.
  2. Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 3:19-21.
  3. Câu gốc: “Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư” (1Sa 3:19). 
  4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 6-9 – Áp-đia.
  5. Thể loại: Họp bạn – đố vui.

Read More