Thẻ: Đức Chúa Trời soi dẫn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. Chúa Nhật 14.7.2019

in Thanh niên on 14 Tháng Bảy, 2019

Chúa nhật 14.7.2019.

  1. Đề tài: KINH THÁNH (Chúa nhật Kinh Thánh).
  2. Kinh Thánh: 2Phi-e-rơ 1:20-21; 2Ti-mô-thê 3:14-17.
  3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 26-30.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More