Thẻ: Đời sống vâng phục lẽ thật

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

in Thanh niên on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

  1. Đề tài: VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:7-12; Giăng 8:31-36.
  3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
  4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 1-5.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More