Thẻ: đời sống phục vụ trong tình thương

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.20.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.20.10.2019

in Thanh niên on 20 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 20.10.2019.

  1. Đề tài: PHỤC VỤ TRONG TÌNH THƯƠNG.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-15.
  3. Câu gốc: “Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau”
    (Ga-la-ti 5:13c).
  4. Đố Kinh Thánh: Giô-na 1-4.
  5. Thể loại: Thi nấu ăn.

Read More