Thẻ: Điều kiện để ăn năn

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 05.09.2021.

  1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
  3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 03.11.2019.

  1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
  3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More