Thẻ: Chỉ tôn thờ Chúa Cứu Thế

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 24.10.2021

in PHỤ NỮ on 18 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 24.10.2021.

  1. Đề tài: KỶ NIỆM 504 NĂM CẢI CHÁNH GIÁO HỘI.
  2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 3:1-14.
  3. Câu gốc: “Vả, chẳng hề có ai cậy luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, điều đó là rõ ràng lắm, vì người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Ga-la-ti 3:11).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Các vua 16-18.
  5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More