Thẻ: Ca ngợi Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 22.12.2019

in Thanh niên on 16 Tháng Mười Hai, 2019

Chúa nhật 22.12.2019.

  1. Đề tài: CA NGỢI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38.
  3. Câu gốc: “Người… ngợi khen Đức Chúa Trời, và nói chuyện về Con Trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem” (Lu-ca 2:38).
  4. Đố Kinh Thánh: Ma-la-chi 1-4.
  5. Thể loại: Tổng dợt Giáng sinh.

Read More