Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 11.04.2021

in Thanh niên on 6 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 11.04.2021 ( Chúa Nhật Tương Trợ )

 1. Đề tài: TỪ BỎ CHÍNH MÌNH.
 2. Kinh Thánh: Mác 8:34; 10:35-45; Phi-líp 2: 5-8; 1: 20-21.
 3. Câu gốc: “Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” (Mác 10:45).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 1-5.
 5. Thể loại: Kịch.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 04.04.2021

in Thanh niên on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (Kỷ niệm Chúa Phục sinh).

 1. Đề tài: CHUYẾN ĐI LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI.
 2. Kinh Thánh: Giăng 20:1-9.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài từ kẻ chết sống lại” (Công-vụ 13:30).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Thuyết Trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 28.03.2021

in Thanh niên on 22 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 28.03.2021

 1. Đề tài: CHÚA GIÊXU ĐĂNG QUANG VÀO GIÊRUSALEM.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 21:1-11.
 3. Câu gốc: “Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng: Hô-sa-na con vua Đa-vít! Đáng khen ngợi cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na ở trên nơi rất cao!” (Ma-thi-ơ 21:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 20-22.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.02.2021

in Thanh niên on 20 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 21.02.2021.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1 Cô-rinh-tô 6:19-20.
 3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Khải-huyền 5-9.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.02.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.02.2021

in Thanh niên on 10 Tháng Hai, 2021

Chúa nhật 14.02.2021.

 1. Đề tài: XUÂN PHƯỚC HẠNH (Tết Tân Sửu).
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 12:1-6.
 3. Câu gốc: “Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ, nên phô cho thế gian đều biết” (Ê-sai 12:5).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Họp bạn, Ca ngợi, và Đố Kinh Thánh.

Read More