Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 18.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 18.09.2022

in Thanh niên on 12 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 18.19.2022.

 1. Đề tài: ĐA-VÍT, NGƯỜI VỪA LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 24; 26; 2Sa-mu-ên 7; 9; 18.
 3. Câu gốc: “Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” (Thi Thiên 19:14).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 6-10.
 5. Thể loại: Hướng Dẫn Học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 11.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 11.09.2022

in Thanh niên on 10 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 11.09.2022 (Chúa Nhật Thiếu Nhi Tin Lành).

 1. Đề tài: TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI THIẾU NHI.
 2. Kinh Thánh: Châm Ngôn 22:6; Mác 9:33-42; 36,37,42.
 3. Câu gốc: “Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm Ngôn 22:6).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 1-5.
 5. Thể loại: Tâm tình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 04.09.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 04.09.2022

in Thanh niên on 1 Tháng Chín, 2022

Chúa nhật 04.09.2022.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI Ở ĐÂU?
 2. Kinh Thánh: Ê-sai 44:21-45:8.
 3. Câu gốc: “Đức Giê-hô-va, là Đấng Cứu chuộc ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ, phán như vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, đã làm nên mọi vật, một mình ta đã giương các từng trời và trải đất, ai ở cùng ta?” (Ê-sai 44:24).
 4. Đố Kinh Thánh: Ru-tơ 1-4.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 21.08.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 21.08.2022

 1. Đề tài: CHÚA GIÊ-XU, VỊ GIÁO SƯ VĨ ĐẠI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 23:8; 26:25,35,49; Mác 4:1-2; Lu-ca 9:38; 18:18; Giăng 1:38; 8:25.
 3. Câu gốc: “Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài dùng quyền phép mà phán” (Lu-ca 4:32).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 16-21.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 14.07.2022

in Thanh niên on 12 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 14.08.2022.

 1. Đề tài: LÒNG CAN ĐẢM CỦA GIÔ-SUÊ.
 2. Kinh Thánh: Giô-suê 1; 3; 6; 24.
 3. Câu gốc: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi” (Giô-suê 1:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 11-15.
 5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 07.08.2022

in Thanh niên on 1 Tháng Tám, 2022

Chúa nhật 07.08.2022.

 1. Đề tài: TÀI LÃNH ĐẠO CỦA MÔI-SE.
 2. Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 3; 4; 14.
 3. Câu gốc: “Vậy bây giờ, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa, để cho tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài” (Xuất Ê-díp-tô Ký 33:13a).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 6-10.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 31.07.2022

in Thanh niên on 25 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 31.07.2022

 1. Đề tài: Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 16:5; 2Ti-mô-thê 2:9; Hê-bơ-rơ 13:8.
 3. Câu gốc: “…Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18).
 4. Đố Kinh Thánh:
 5. Thể loại:

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 24.07.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 24.07.2022

in Thanh niên on 20 Tháng Bảy, 2022

Chúa nhật 24.07.2022.

 1. Đề tài: LÒNG TIN CẬY CỦA GIÔSÉP.
 2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 37, 39-45.
 3. Câu gốc: “Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo” (Sáng Thế Ký 50:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Các Quan Xét 1-5.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More