Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17/11/2019

in Thanh niên on 16 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 17.11.2019.

 1. Đề tài: TÔN THỜ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:20a; Ê-phê-sô 5:5-11.
 3. Câu gốc: “Nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (1Phi-e-rơ 3:15a). 
 4. Đố Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 1-3.
 5. Thể loại: Ca nhạc thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT.10.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT.10.11.2019

in Thanh niên on 4 Tháng Mười Một, 2019

Chúa nhật 10.11.2019.

 1. Đề tài: TIẾT CHẾ LÒNG HAM MUỐN.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:19-21; Rô-ma 13:12-14.
 3. Câu gốc: “nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó” (Rô 13:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Na-hum 1-3.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.20.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN.20.10.2019

in Thanh niên on 20 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 20.10.2019.

 1. Đề tài: PHỤC VỤ TRONG TÌNH THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:13-15.
 3. Câu gốc: “Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau”
  (Ga-la-ti 5:13c).
 4. Đố Kinh Thánh: Giô-na 1-4.
 5. Thể loại: Thi nấu ăn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN THANH NIÊN.13.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA BAN THANH NIÊN.13.10.2019

in Thanh niên on 7 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 13.10.2019.

 1. Đề tài: THANH NIÊN TIN LÀNH.
 2. Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 3:19-21.
 3. Câu gốc: “Sa-mu-ên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người: Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư” (1Sa 3:19). 
 4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 6-9 – Áp-đia.
 5. Thể loại: Họp bạn – đố vui.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 06.10.2019

in Thanh niên on 30 Tháng Chín, 2019

Chúa nhật 06.10.2019.

 1. Đề tài: VÂNG PHỤC LẼ THẬT.
 2. Kinh Thánh: Ga-la-ti 5:7-12; Giăng 8:31-36.
 3. Câu gốc: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng 8:32).
 4. Đố Kinh Thánh: A-mốt 1-5.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More