Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.04.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 24.04.2022

in Thanh niên on 18 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 24.04.2022.

 1. Đề tài: LỜI ỦY THÁC CHO CHÚNG TA.
 2. Kinh Thánh: Mác 16:15-20.
 3. Câu gốc: “Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký 26-30.
 5. Thể loại: Hướng Dẫn Học Kinh Thánh..

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.04.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 10.04.2022

in Thanh niên on 4 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 10.04.2021

 1. Đề tài: CHÚA VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM
 2. Kinh Thánh: Mác 11:1-10; Lu-ca 19:29-44.
 3. Câu gốc: “Đáng ngợi khen Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình an ở trên trời, và vinh hiển trên các nơi rất cao!” (Lu-ca 19:38).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Thi kể chuyện.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.04.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.04.2022

in Thanh niên on 29 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 03.04.2022.

 1. Đề tài: TẬN TRUNG VỚI CHÚA GIÊ-XU CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Mác 14:1-72.
 3. Câu gốc: “Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh” (Mác 8:38).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký 21-25.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh Nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 27.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 27.03.2022

in Thanh niên on 21 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 27.03.2022.

 1. Đề tài: SINH NHẬT QUÝ 1.
 2. Kinh Thánh: Thi-thiên 139.
 3. Câu gốc: “Con cảm tạ Chúa vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng. Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm” (Thi thiên 139:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ Đề.
 5. Thể loại: Sinh Nhật.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.03.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.03.2022

in Thanh niên on 11 Tháng Ba, 2022

Chúa nhật 13.03.2022.

 1. Đề tài: QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA GIÊ-XU CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Mác 4:35; 5:43; 6:30-56; 7:24; 8:26.
 3. Câu gốc: “Vậy thì người nầy là ai, mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?” (Mác 4:41b).
 4. Đố Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký 11-15.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More