Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 31.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 31.05.2020

in Thanh niên on 25 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 31.05.2020

 1. Đề tài: LỄ NGŨ TUẦN
 2. Kinh Thánh: Công vụ 2:1-3.
 3. Câu gốc: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công vụ 1:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 17-21
 5. Thể loại: Hướng Dẫn Học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 24.05.2020

in Thanh niên on 19 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 24.05.2020

 1. Đề tài: CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc:Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Công vụ 12-16
 5. Thể loại: Họp bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 17.05.2020

in Thanh niên on 11 Tháng Năm, 2020

Chúa nhật 17.05.2020

 1. Đề tài: BÍ QUYẾT ĐƯỢC LÒNG TRONG SẠCH.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 51:1-19.
 3. Câu gốc: “Đức Chúa Trời ôi! Hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 03.05.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 03.05.2020

in Thanh niên on 27 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 03.05.2020

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ CÚNG GIỖ.
 2. Kinh Thánh: Xuất 20:12; Ê-phê-sô 6:1-3; 1Ti-mô-thê 5:4-8.
 3. Câu gốc: “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất 20:3).
 4. Đố Kinh Thánh: Công Vụ 1-5.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 26.04.2020

in Thanh niên on 20 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 26.04.2020

 1. Đề tài: NIỀM TIN VÀ CUỘC SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Cô-lô-se 2:6-7; 1Ti-mô-thê 4:1-3; 2Ti-mô-thê 3:1-5; 4:3-4; 2:15; 1Giăng 5:4.
 3. Câu gốc: “Hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian” (Phi-líp 2:15).
 4. Đố Kinh Thánh: Giăng 17-21.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 13/04/2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 13/04/2020

in Thanh niên on 13 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 19.04.2020

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ TRẢI QUA SỰ CHẾT.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 5:12; Hê-bơ-rơ 9:27; 1Cô-rinh-tô 15:20-23; 55-57.
 3. Câu gốc: “Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:4).
 4. Đố Kinh Thánh: Giăng 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.04.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 12.04.2020

in Thanh niên on 6 Tháng Tư, 2020

Chúa nhật 12.04.2020

 1. Đề tài: LỄ PHỤC SINH.
 2. Kinh Thánh: Rô-ma 6:3-11; Giăng 12:24; 1Côr 15:19-20.
 3. Câu gốc: “…Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1Côr 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố theo chủ đề.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More