Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 01.01.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 01.01.2022

in Thanh niên on 27 Tháng Mười Hai, 2022

Chúa nhật 01.01.2023.

 1. Đề tài: XUÂN BÊN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 9.
 3. Câu gốc: “Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài; Con sẽ ca tụng danh của Ngài” (Thi-thiên 9:1-2)
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm tạ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT. 25.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT. 25.12.2022

in Thanh niên on 21 Tháng Mười Hai, 2022

Chúa nhật 25.12.2022.

 1. Đề tài: CON TRỜI GIÁNG TRẦN.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:1,10,14; Lu-ca 2:1-21.
 3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ Cha” (Giăng 1:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Đố Theo Chủ Đề.
 5. Thể loại: Họp Bạn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in Thanh niên on 28 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04.12.2022.

 1. Đề tài: KINH THÁNH VỚI ĐỜI SỐNG CỦA TÔI.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 119:49-64.
 3. Câu gốc: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 119:50).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Thi nấu ăn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 20.11.2022

in Thanh niên on 15 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 20.11.2022.

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ TẢO HÔN.
 2. Kinh Thánh: Sáng Thế Ký 2:18-25.
 3. Câu gốc: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 6-10.
 5. Thể loại: Vấn đề cần giải quyết.

Read More