Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 13.06.2021

in Thanh niên on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021 ( Chúa Nhật Âm Nhạc & Truyền Thông ).

 1. Đề tài: HẦU VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 10:23-33.
 3. Câu gốc: Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay la làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm (1 Cô-rinh-tô 10:31).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 35-40.
 5. Thể loại: Sơ kết – Cầu nguyện.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 30.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 30.05.2021

in Thanh niên on 24 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 30.05.2021.

 1. Đề tài: LỜI MỜI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30.
 3. Câu gốc: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 23.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 23.05.2021

in Thanh niên on 17 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 23.05.2021 ( Lễ Ngũ Tuần ).

 1. Đề tài: ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 14:15-18; 16:7-15; Công-vụ 1:1-8; 2:1-4.
 3. Câu gốc: “Đừng say rượu, vì rượu xui cho luông tuồng; nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 26-30.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 16.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 16.05.2021

in Thanh niên on 10 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 16.5.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM CHÚA THĂNG THIÊN.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 1:1-11.
 3. Câu gốc: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy” (Công vụ 1:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 21-25.
 5. Thể loại: Ca ngợi – Cảm Tạ

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 02.05.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 02.05.2021

in Thanh niên on 26 Tháng Tư, 2021

Chúa nhật 02.05.2021.

 1. Đề tài: TRANG BỊ KHÍ GIỚI CỦA CHÚA VÀ BẮT LẤY CƠ HỘI.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 5:15-16; 6:10-20; 2 Ti-mô-thê 4:2-5.
 3. Câu gốc:Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ” (Ê-phê-sô 6:11).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 16-20.
 5. Thể loại: Kịch.

Read More