Chuyên mục: Thanh niên

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

in Thanh niên on 19 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 24.01.2021.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
 3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 2 Giăng, 3 Giăng, Giu-đê
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

in Thanh niên on 12 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
 3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
 4. Đố Kinh Thánh: 1 Giăng 1-5.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 27.12.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 27.12.2020

in Thanh niên on 21 Tháng Mười Hai, 2020

Chúa nhật 27.12.2020.

 1. Đề tài: SỰ HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:1-16.
 3. Câu gốc: “Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ” (Ê-phê-sô 4:13). 
 4. Đố Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 10-13.
 5. Thể loại: Tổng kết – Sinh hoạt – Sinh nhật (Ca ngợi – Cảm tạ)

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 15.11.2020

in Thanh niên on 9 Tháng Mười Một, 2020

Chúa nhật 15.11.2020.

 1. Đề tài: HY VỌNG CỦA SỰ SỐNG LẠI.
 2. Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 15:20-34.
 3. Câu gốc: “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ” (1 Cô-rinh-tô 15:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Phi-lê-môn.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More