Chuyên mục: PHỤ NỮ

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 18.07.2021

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 18.07.2021.

 1. Đề tài: CHỨNG NHÂN HỮU HIỆU.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12.
 3. Câu gốc: “Vậy, vì lòng rất yêu thương của chúng tôi đối với anh em, nên ước ao ban cho anh em, không những Tin Lành Đức Chúa Trời thôi đâu, song cả đến chính sự sống chúng tôi nữa, bởi anh em đã trở nên thiết nghĩa với chúng tôi là bao” (1Tê-sa-lô-ni-ca 2:8).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 4-6.
 5. Thể loại: Giải Đáp Thắc Mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 11.07.2021 (CN Kinh Thánh – Ngày Trường THPAVN)

 1. Đề tài: VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:16-17; 2Phi-e-rơ 1:20-21.
 3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 1-3.
 5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 04.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 04.07.2021

in PHỤ NỮ on 2 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 04.07.2021.

 1. Đề tài: TÍN NHÂN GƯƠNG MẪU.
 2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10.
 3. Câu gốc: “Anh em cũng đã bắt chước tôi và bắt chước Chúa, lấy sự vui vẻ của Đức Thánh Linh mà tiếp nhận đạo giữa lúc nhiều sự khốn khó” (1Tê-sa-lô-ni-ca 1:6).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 28-31.
 5. Thể loại: Chia sẻ.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 27.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 27.06.2021

in PHỤ NỮ on 21 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 27.06.2021

 1. Đề tài: KỶ NIỆM 110 NĂM TIN LÀNH ĐẾN VIỆT NAM.
 2. Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:3-14.
 3. Câu gốc: “Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình; hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thể nào; và học đòi đức tin họ” (Hêb 13:7).
 4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 25-27.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 13.06.2021

in PHỤ NỮ on 7 Tháng Sáu, 2021

Chúa nhật 13.06.2021

(Chúa nhật Âm nhạc & Truyền thông)

1. Đề tài: DANH NHÂN CƠ ĐỐC.

2. Kinh Thánh: 2Cô-rinh-tô 4:7-18.

3. Câu gốc: “Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn” (2Cô-rinh-tô 4:16).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.06.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 06.06.2021

in PHỤ NỮ on 31 Tháng Năm, 2021

Chúa nhật 06.06.2021

1. Đề tài: BẢO HIỂM LINH HỒN.

2. Kinh Thánh: Giăng 3:11-16.

 1. Câu gốc: “Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó” (Giăng 3:36).
 2. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.

Read More