Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO THANH NIÊN. 24.01.2021

in Thanh niên on 19 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 24.01.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
  3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1 Giăng 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 2 Giăng, 3 Giăng, Giu-đê
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 17.01.2021

in PHỤ NỮ on 13 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021

1. Đề tài: KHÍCH LỆ LẪN NHAU.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:18-30.

3. Câu gốc: “Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-xu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi” (Phi-líp 1:19).

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. 17.01.2021

in Thanh niên on 12 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 17.01.2021.

  1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ BIẾT ƠN CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Mác 5:1-20.
  3. Câu gốc: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).
  4. Đố Kinh Thánh: 1 Giăng 1-5.
  5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 10.01.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Một, 2021

Chúa nhật 10.01.2021

1. Đề tài: NHỮNG NGƯỜI CỘNG TÁC.

2. Kinh Thánh: Phi-líp 1:1-18.

3. Câu gốc: “Và mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho hết thảy anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành” (Phi-líp 1:4-5).

Read More