Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in PHỤ NỮ on 29 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04/12/2022

 1. Đề tài: SỐNG KHIÊM NHƯỜNG.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 5:1-11.
 3. Câu gốc: Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người khiêm nhường (1Phi-e-rơ 5:5 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 22-24.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04.12.2022

 1. Đề tài: Ý NGHĨA CỦA LỄ GIÁNG SINH.
 2. Kinh Thánh: Giăng 1:1-18.
 3. Câu gốc: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 04.12.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 04.12.2022

in Thanh niên on 28 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 04.12.2022.

 1. Đề tài: KINH THÁNH VỚI ĐỜI SỐNG CỦA TÔI.
 2. Kinh Thánh: Thi Thiên 119:49-64.
 3. Câu gốc: “Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn” (Thi Thiên 119:50).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Thi nấu ăn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 20.11.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 20.11.2022

in PHỤ NỮ on 15 Tháng Mười Một, 2022

Chúa nhật 20/11/2022.

 1. Đề tài: LỚN LÊN TRONG PHÚC ÂM.
 2. Kinh Thánh: 1Phi-e-rơ 2:1-10.
 3. Câu gốc: Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời; trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót (1Phi-e-rơ 2:10 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: Gióp 16-18.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh.

Read More