Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

in NAM GIỚI on 13 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 15.05.2022

 1. Đề tài: GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Mat 7:24-27, 1Côr 3:10-15, 1Giăng 2:15-17.
 3. Câu gốc:Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1Giăng 2:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5-7.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 08.05.2022

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 08.5.2022

 1. Đề tài: LỄ MẪU THÂN.
 2. Kinh Thánh: Ru-tơ 2.
 3. Câu gốc: Nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều con đã làm. Cầu xin Ngài ban thưởng cho con dư dật vì con đã đến núp dưới cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên(Ru-tơ 2:12 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 7-9.
 5. Thể loại: Kịch 5 phút.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 1.5.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 1.5.2022

in PHỤ NỮ on 25 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 01.5.2022.

 1. Đề tài: PHẨM GIÁ CỦA NGƯỜI PHỤC VỤ CHÚA.
 2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 2:20-26.
 3. Câu gốc: Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý (2Ti-mô-thê 2:24-25 – BHĐ).
 4. Đố Kinh Thánh: 2Sử ký 4-6.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 1.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 1.05.2022

in NAM GIỚI on 25 Tháng Tư, 2022

Chúa nhật 01.05.2022

 1. Đề tài: TỪ QUYỀN LỰC CỦA MA QUỶ ĐẾN ĐỨC CHÚA TRỜI.
 2. Kinh Thánh: Công vụ 26:17-18.
 3. Câu gốc: “…Hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời…” (Công vụ 26:18).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

Read More