Tác giả: K' Abel

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 23.02.2020

in PHỤ NỮ on 17 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 23.02.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG XÁC TÍN KHÁC NHAU.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 8:1-13.
 3. Câu gốc: “Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi” (1Cô-rinh-tô 8:13).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 32-34.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 23.02.2020

in NAM GIỚI on 17 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 23.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ LẼ SỐNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN.
 2. Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:24; Rô-ma 6:12-23; 1Cô-rinh-tô 6:19-20.
 3. Câu gốc:Vì chưng anh em được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1Cô-rinh-tô 6:20).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 45-47.
 5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 16.02.2020

in NAM GIỚI on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA VÌ YÊU CHÚA.
 2. Kinh Thánh: Giăng 13:1-15; Lu-ca 7:36-49.
 3. Câu gốc: “Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Giăng 3:16).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 37-40.
 5. Thể loại: Thảo luận.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. 16.02.2020

in Thanh niên on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020

 1. Đề tài: VẤN ĐỀ MÊ TÍN, DỊ ĐOAN.
 2. Kinh Thánh: Phục Truyền 8:9-14; Giê-rê-mi 10:15; Ga-la-ti 4:8-10; Cô-lô-se 2:16,18.
 3. Câu gốc: “Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng” (Ê-phê-sô 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Mác 12-16.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 16.02.2020

in PHỤ NỮ on 10 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 16.02.2020.

 1. Đề tài: MẶT THẬT CỦA SỰ HIỆP MỘT.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 5:1-13.
 3. Câu gốc: “Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật” (1Cô-rinh-tô 5:8).
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 29-31.
 5. Thể loại: Học Kinh Thánh nhóm.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN PHỤ NỮ. 09.02.2020

in PHỤ NỮ on 9 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: NHỮNG QUAN ĐIỂM KHÁC BIỆT VỀ HÔN NHÂN.
 2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 6:12-7:16.
 3. Câu gốc: “Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi, vậy tôi nói với kẻ chưa cưới gả và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn” (1Cô-rinh-tô 7:8-9)
 4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 26-28.
 5. Thể Loại: Giải đáp thắc mắc.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.02.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 09.02.2020

in NAM GIỚI on 4 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020.

 1. Đề tài: HẦU VIỆC CHÚA LÀ MỘT ĐẶC ÂN.
 2. Kinh Thánh: Êph 2:1-10; Lu-ca 1:38,46-55; 1Cô-rinh-tô 15:9-10.
 3. Câu gốc: “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10).
 4. Đố Kinh Thánh: Sáng 41-44.
 5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 09.2.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 09.2.2020

in Thanh niên on 3 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020

 1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VIỆC GIẢI TRÍ.
 2. Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:12-13; 11:9; 1Cô-rinh-tô 10:31.
 3. Câu gốc: “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (Thi 118:24).
 4. Đố Kinh Thánh: Mác 6-11.
 5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 02.02. 2020

in NAM GIỚI on 2 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 02.02.2020.

 1. Đề tài: ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƯƠNG.
 2. Kinh Thánh: Giăng 3:16.
 3. Câu gốc: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). 
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Thánh nhạc Truyền giảng.

Read More