Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 26.06.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 26.06.2022

By K' Abel in Thanh niên on 25 Tháng Sáu, 2022

Chúa nhật 29.06.2022

  1. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật Quý 2).
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 118.
  3. Câu gốc: Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa” (Thi thiên 118:25).
  4. Đố Kinh Thánh: Không Đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Sinh nhật.

* CHỈ DẪN: Xin xem CN 27.03.2022.

* TRÒ CHƠI GỢI Ý.

HỨNG MA-NA

* Cách chơi: NHD đứng giữa vòng tròn đã được đếm số thứ tự. Cầm một trái banh (hoặc chiếc khăn cột lại). Tung trái banh hoặc khăn lên đồng thời kêu một số. Đúng số mình được gọi phải chạy ra hứng Ma-na (có thể gọi một lúc 2, 3, 4 số), ai không hứng được sẽ bị loại. Người hứng được ma-na thay NHD tiếp tục điều hành cuộc chơi.

CHỐNG TRẢ MA QUỶ

(Trong cuộc sống, ma quỷ thường xúi giục chúng ta trong tâm trí làm những điều sai quấy. Vì thế, hãy chống trả lại bằng những câu phản nghĩa với ý nó).

* Cách chơi: NHD đứng trước một người nào đó nói điều gì thì người đối diện phải nói ngược lại. Ví dụ: NHD nói “dưới đất” thì người đối diện đáp lại “trên trời”. NHD nói “biếng nhác”; đáp lại “Siêng năng”.v.v..

* Lưu ý: NHD xướng từ đơn thì cũng đáp lại từ đơn, NHD xướng từ kép thì đáp lại từ kép.

 

 

Post CommentLeave a reply