Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 15.05.2022

By K' Abel in NAM GIỚI on 13 Tháng Năm, 2022

Chúa nhật 15.05.2022

 1. Đề tài: GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG.
 2. Kinh Thánh: Mat 7:24-27, 1Côr 3:10-15, 1Giăng 2:15-17.
 3. Câu gốc:Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (1Giăng 2:17).
 4. Đố Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5-7.
 5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

* CHỈ DẪN: (Xem chỉ dẫn Chúa nhật 20.02.2022).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

 1. DẪN GIẢI.
 2. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA CUỘC SỐNG.
 3. Đấng Định Giá Trị.

Kinh Thánh bày tỏ Đức Chúa Trời là Đấng Công nghĩa, Đấng dò xét lòng người. Chính Ngài là Đấng sẽ ngồi trên ngai thẩm định giá trị công việc của mỗi người trong ngày chung kết thế gian (Rô-ma 14:12, 1Sa 16:7). Sự nhận biết lẽ thật này rất cần thiết để mỗi chúng ta thấy rõ giá trị của cuộc sống cho mỗi cá nhân. Vì chúng ta thảy đều chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời để được Ngài định giá về công việc của mình trong cuộc sống hiện tại.

 1. Nguyên Tắc Định Giá: Trên thang giá trị nào?

Mục đích của sự định giá nói chung là để phân biệt giữa tốt và xấu, để xếp hạng sự vật theo phẩm chất của nó. Như thế nào để phân định giá trị đúng và chính xác? Câu hỏi này cho chúng ta nghĩ đến cần có thang giá trị. Sự định giá chỉ đúng khi thang giá trị đúng. Trong lãnh vực thể chất có những thang giá trị khác nhau hoặc để định giá trị công việc theo kỹ năng chuyên môn, hoặc định giá trị công trình theo khía cạnh xã hội, lịch sử… Có những điều định giá rất dễ dàng, như sự định giá món hàng, sự phân biệt thời tiết tốt xấu, nhiệt độ nóng lạnh… bằng hệ thống máy móc đo lường. Tuy nhiên những thang giá trị nói trên thật ra chỉ tương đối, cũng có những thang giá trị bị thay đổi theo thời gian, hoặc bị chi phối bởi cơ cấu tổ chức trong xã hội. Như xã hội chúng ta ngày xưa, kẻ sĩ được xếp hàng đầu “nhất sĩ, nhì nông”. Ngày nay trong các xứ tư bản, giá trị cuộc sống được đánh giá theo lợi tức.

Như thế đâu là thang giá trị tuyệt đối, nhất là trong lãnh vực thuộc linh và khía cạnh đạo đức? Có những việc làm mà cớ tích được giấu kín phía sau “mặt nạ” thật khó mà định giá đúng. Vì phạm tội, lý trí phán đoán của con người bị méo mó, lệch lạc trong sự phân biệt giữa thật và giả, giữa thiện và ác. Cho nên, để định giá công việc của đời sống về mặt đạo đức, chúng ta cần một thang giá trị tuyệt đối, đó là Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là Lời của Lẽ thật chẳng đổi dời, là ngọn đèn soi dẫn chúng ta được khôn ngoan để hiểu biết, phân biệt thật giả, để lựa chọn đúng theo đường lối Chúa. Vì Kinh Thánh là Lời Hằng Sống của Chúa, có tác dụng trong tâm tư ý tưởng của con người để phơi bày sự thật bên trong. Nhờ đó chúng ta biết sự thật của chính mình và đâu là giá trị thật của đời sống.

Tóm lại, trong cuộc sống ở đời, mọi công việc chúng ta làm cần được định giá để trau giồi thêm khiến giá trị ngày càng được nâng cao. Nhưng định giá công việc với những thang giá trị về kỹ năng chuyên môn chưa đủ. Công việc chúng ta cần được định giá về mặt đạo đức với thang giá trị Kinh Thánh. Nếu công việc của chúng ta được định giá rất cao trước thang giá trị về kỹ năng, học thuật, nhưng bị thất bại trước thang giá trị Kinh Thánh về đạo đức, thì dù có thành công lớn lao trong đời này, chúng ta cũng không có giá trị thật trước mặt Chúa.

 1. BÍ QUYẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG CÓ GIÁ TRỊ.

Qua thang giá trị Kinh Thánh, chúng ta học biết đời sống có giá trị được xây dựng trên hai nguyên tắc sống căn bản sau đây:

 1. Từ Bỏ Ý Riêng Và Thuận Phục Ý Chúa.

Trong 1Cô 3:10-15 và 1Giăng 2:15-17 mô tả hai tính chất khác nhau, và hai kết cuộc khác nhau giữa công việc làm theo ý riêng (xác thịt) và việc làm theo ý Chúa. Công việc theo ý riêng được ví sánh như rơm rác, trái lại công việc theo ý Chúa được ví như vàng, bửu thạch. Công việc theo ý riêng sẽ hư không như rơm bị đốt cháy trong lửa, trái lại công việc theo ý Chúa sẽ còn mãi, như kim loại, đá quý không bị thiêu hủy trong lửa. Như vậy sống theo ý Chúa là điểm bắt đầu quan trọng cho cuộc sống có giá trị. Sống theo ý Chúa là quyết định của người từ bỏ nếp sống cũ theo tư dục xác thịt, đến chỗ tự nguyện dâng hiến đời sống mình cho Đức Chúa Trời “như của lễ sống và thánh” trong sự hoàn toàn đầu phục Ngài, là người không sống cho cái tôi tư kỷ của mình, nhưng sống cho Chúa và vì Danh Ngài. Sống theo ý Chúa cũng có nghĩa là sống theo mục đích của Chúa cho đời sống. Theo ý chỉ của Ngài, mỗi người được ban cho khả năng khác nhau, hoặc nhiều hoặc ít. Tuy nhiên đó không phải là yếu tố quyết định cho giá trị của đời sống, nhưng là ở chỗ thuận phục ý Chúa, sống trong nơi Ngài đặt, và trung tín hầu việc theo khả năng Chúa cho dù chỉ có một ta-lâng mà thôi!

 1. Làm Theo Lời Chúa Dạy.

Thí dụ Chúa Giê-xu phán trong Mat 7:24-27 bày tỏ sự vâng giữ Lời Chúa là điều rất quan trọng để xây dựng cuộc sống có giá trị vững chắc. Sự vâng phục Chúa là cần thiết để sống theo ý chỉ Ngài. Còn sự làm theo Lời Chúa là cần thiết để giữ chúng ta trong đường lối Chúa, tránh xa điều ác, và được vững vàng trong đức tin trước những thử thách, cám dỗ.

Tóm lại, cuộc sống có giá trị là cuộc sống được xây dựng trên hai nguyên tắc chủ yếu là: Làm theo ý Chúa và làm theo Lời Chúa. Đó là hai yếu tố quan trọng làm tiêu chuẩn cho cuộc sống có giá trị. Theo tiêu chuẩn này, chúng ta nhận thấy giá trị của cuộc sống không phải ở trong công việc thể chất, nhưng trong tấm lòng vâng phục ý Chúa và vâng giữ Lời Ngài, tức là thực hành Lời Chúa trong nếp sống đạo hằng ngày của chúng ta.

Trong sự xây dựng cuộc sống giá trị, vai trò Kinh Thánh rất quan trọng. Vì nhờ Kinh Thánh chúng ta học biết: (1) Ý chỉ của Chúa cho đời sống. (2) Đường lối thánh thiện của Chúa để noi theo, và tránh con đường của kẻ ác (Thi 19:7-8). (3) Phân biệt đâu là sự thật. (4) Bí quyết thắng sự cám dỗ (Mat 4:4).

Vì vậy có thể nói Kinh Thánh là kim chỉ nam, hướng dẫn Cơ Đốc nhân đến đời sống giá trị thật. Tuy nhiên, Kinh Thánh chỉ trở thành hữu hiệu trong đời sống khi chúng ta nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn để tự học hỏi, suy gẫm trong trí, ghi nhớ trong lòng, và thực hành trong nếp sống đạo hằng ngày (Giô-suê 1:8).

 1. CUỘC SỐNG GIÁ TRỊ TRONG NIỀM TIN CHÚNG TA.

Sự xây dựng đời sống theo thang giá trị của Kinh Thánh là một thách thức niềm tin của người Cơ đốc. Nhất là trong thời đại văn minh vật chất, giá trị đạo đức thuộc linh dường như bị xao lãng, không được tôn trọng như đáng phải có! Nhưng đối với Cơ Đốc nhân, Kinh Thánh khuyến khích chúng ta theo đuổi một cuộc sống với giá trị thuộc linh bất diệt, chớ không phải là giá trị thuộc thể. Vì vậy, để thể hiện bí quyết xây dựng cuộc sống giá trị, hằng ngày chúng ta cần thực hành những điều sau đây:

 1. Nhận Biết Chúa.

Sự nhận biết Chúa là bổn phận trước hết đòi hỏi con người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đây là điều cần phải có trong người Cơ đốc để giúp chúng ta thêm lòng kính sợ Chúa, thuận phục ý chỉ cao cả của Ngài trên đời sống.

 1. Tin Cậy Chúa.

Tin cậy Chúa là thái độ tích cực của người dẹp bỏ ý riêng, để vâng theo ý Chúa và làm theo Lời Ngài. Tin cậy Chúa là yếu tố rất quan trọng giúp chúng ta lựa chọn những điều theo ý Chúa, để quyết định những điều mà lý trí không thể quyết định, để làm những điều mà sức riêng không thể làm được. Trong lời khuyên tin cậy Chúa, Sa-lô-môn nhắc nhở chúng ta điều nên tránh là: “Chớ nương cậy sự khôn sáng của con” (Châm 3:5-6). Cậy sức mình là điều chúng ta thường vấp phải. Vì sự cậy mình luôn là cớ để người ta kiêu ngạo, và cuối cùng là sự thất bại cay đắng, vì lòng kiêu ngạo chỉ là hư không mà thôi! Nhưng cuộc sống giá trị được xây dựng do tấm lòng khiêm nhu tin cậy Chúa và trong sự giúp sức của Ngài (Phi-líp 4:13).

 1. Cầu nguyện.

Cầu nguyện là lẽ cần cho đời sống của mỗi Cơ Đốc nhân. Chúng ta cần cầu nguyện để tìm biết ý Chúa cho đời sống (Thi 143:8-10). Cầu nguyện để được Chúa giúp sức trong sự vâng giữ Lời Ngài và được Chúa soi sáng để biết phân biệt giữa thật và giả, hầu cho có sự lựa chọn đúng theo đường lối Chúa và xây dựng đời sống có giá trị. Đời sống của Áp-ra-ham và Lót là hai tấm gương cho chúng ta về sự lựa chọn! Như Áp-ra-ham chọn sống theo đường lối Chúa thì việc đức tin của ông được Kinh Thánh ghi nhận. Trái lại, Lót xây dựng cuộc sống theo ý riêng thì mọi công việc của Lót bị đốt cháy với sự hủy diệt của thành Sô-đôm (Sáng 13:5-18, 19:23-29, Hêb 11:8-11).

Một câu chuyện lý thú kể rằng: Có một du khách Mỹ đến Paris mua một sợi dây chuyền trong một cửa hàng với giá rẻ, nhưng ông hy vọng sẽ bán lại sợi dây chuyền với giá cao.

Khi ông đem sợi dây chuyền đến cho một người thợ bạc xem xét dưới ống kính, người này bằng lòng mua với giá 25.000 mỹ kim. Điều này khiến ông vô cùng ngạc nhiên và tin chắc có một kho tàng quý giá trong món nữ trang cũ này. Ông đem món nữ trang cho một chuyên viên khác xem. Lần này sợi dây chuyền của ông được tăng giá thêm 10.000 mỹ kim nữa. Ông rất lấy làm lạ, hỏi người chuyên viên:

“Ông thấy có gì giá trị trong sợi dây chuyền này?” 

Người chuyên viên trả lời: Ông hãy đến đây xem. Dưới ống kính này, ông có thể đọc dòng chữ nhỏ ghi “của Napoléon Bonaparte tặng cho Josephine”. Người chuyên viên nói tiếp: Sợi dây chuyền này sở dĩ có giá cao như thế vì đã mang tên của một người danh tiếng nhất thế giới.

Có thể những việc làm của chúng ta mang Danh Đấng Christ thì đối với thế gian chẳng có giá trị, nhưng trong đời sau, công việc sẽ được Đức Chúa Trời định giá vô cùng lớn lao vì đã mang danh chính Con Ngài.

Xin Chúa giúp chúng ta khôn ngoan để xây dựng đời sống có giá trị mãi mãi với cuộc sống vâng phục ý Chúa, vâng giữ theo Lời Ngài và sống vì Danh Ngài.

 1. CÂU HỎI SUY GẪM VÀ ỨNG DỤNG.
 2. Xin cho biết ai sẽ định giá trị công việc của mỗi người trong ngày cuối cùng? Căn cứ vào đâu Đức Chúa Trời định giá trị công việc của con người?
 3. Sự định giá nhằm mục đích gì? Trong cuộc sống, công việc con người thường được định bởi những thang giá trị nào? Trong lãnh vực nào? Và có tính chất gì? Trong lãnh vực thuộc linh, đâu là thang giá trị để định công việc loài người trong đời sống đạo đức? (Thi 119:104-105).
 4. Tại sao Kinh Thánh là thang giá trị tuyệt đối để định công việc con người về mặt đạo đức? (Giăng 17:17, 1Phi 1:23-24).
 5. Qua ghi nhận trên, chúng ta học biết những điểm quan trọng nào trong sự định giá trị của cuộc sống con người?
 6. Trong Mat 7:24-27, xin bạn cho biết kết quả của người sống theo Lời Chúa và người không vâng lời Chúa khác nhau thế nào? Điều này có nghĩa gì?
 7. Công việc xác thịt được ví sánh thế nào so với công việc theo ý Chúa và vì cớ Danh Ngài? Kết cuộc ra sao? (1Cô 3:10-15, 1Giăng 2:15-16).
 8. Tiêu chuẩn cho giá trị của cuộc sống là gì? Theo tiêu chuẩn này, thế nào là giá trị thật cho cuộc sống?
 9. Nhờ đâu chúng ta biết được tiêu chuẩn giá trị? Điều này cho thấy Kinh Thánh đóng vai trò thế nào trong sự hướng dẫn Cơ Đốc nhân đến đời sống có giá trị? Làm thế nào Kinh Thánh trở thành hữu hiệu trong sự hướng dẫn đời sống Cơ Đốc nhân? (Giô-suê 1:8, Thi 119:9-11).
 10. Với niềm tin về giá trị theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh thì trong mọi công việc của đời sống, chúng ta cần có thái độ nào? Và tránh điều nào? (1Cô 3:10-15, 1Giăng 2:15-16). Tại sao?
 11. Xin đọc Sáng 13:5-18, 19:23-29 và tìm hiểu:
 12. Lót lựa chọn cuộc sống cho mình theo đường lối nào? Và kết quả ra sao so với đời sống Áp-ra-ham? (Hêb 11:8-11).
 13. Chúng ta học được điều gì cho chính mình qua hai cách lựa chọn trên?
 14. Xin tìm hiểu bí quyết để có sự lựa chọn đúng cho mọi việc của đời sống theo đường lối Chúa (Thi 143:8-10).

 

Post CommentLeave a reply