Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.12.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 05.12.2021

By K' Abel in PHỤ NỮ on 30 Tháng Mười Một, 2021

Chúa nhật 05.12.2021.

  1. Đề tài: ĐỨNG VỮNG TRONG CHÚA.
  2. Kinh Thánh: 2Tê-sa-lô-ni-ca 2:13, 3:5.
  3. Câu gốc: “Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi” (2Tê-sa-lô-ni-ca 2:15).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 13-15.
  5. Thể loại: Tâm tình.

* CHỈ DẪN: Tâm tình (Xem chỉ dẫn CN 19.09.2021).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Bài học này là lời Phao-lô khuyên các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca đứng vững trong Chúa để được thêm sức và được sự bảo vệ. Trọng tâm của bài học hướng đến quyết tâm nương tựa nơi Chúa để được sức mới và có thể đứng vững trong niềm tin. Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời con cái Chúa có thể được cứu rỗi và đứng vững trong niềm tin.

Khi nghe giảng Tin Lành có một số người tỏ vẻ thích thú nhưng không đáp ứng bằng niềm tin, một phần vì ngại rằng sẽ không đạt đến tiêu chuẩn Chúa kỳ vọng. Một số người khác tuy tin Chúa nhưng lại nghĩ rằng những tiêu chuẩn nói trên khó có thể đạt được nếu không nói là không thể đạt được. Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài hiểu rằng người đã cậy ân điển của Chúa để được cứu cũng sẽ nhờ ân điển ấy mà đứng vững trong Chúa.

  1. ĐỨNG VỮNG TRONG SỰ CỨU RỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2Tê 2:13-15).

Một lần nữa Phao-lô lại gọi các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là anh em yêu dấu. Giữa ông và họ có tình huynh đệ đậm đà khắng khít. Hơn nữa Phao-lô còn thấy giữa họ và Chúa có mối liên hệ bền chặt từ thuở ban đầu. Ông tạ ơn Chúa khi biết rõ từ ban đầu chính Đức Chúa Trời đã chọn họ. Khi họ tin nhận Chúa, vâng giữ lẽ thật trong Lời Chúa, Thánh Linh Chúa bắt đầu làm việc cách mạnh mẽ trong đời sống của họ.

Giữa việc một người chọn Chúa và việc Chúa chọn người đó, điều nào là điều hệ trọng hơn và có giá trị vững vàng hơn? Dĩ nhiên, được Chúa chọn có giá trị hơn bội phần. Có nhiều câu trong Kinh Thánh tỏ cho biết Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác” (1Giăng 1:9). Thì đâu còn gì hạnh phúc hơn, đâu còn gì bảo đảm hơn.

Một khi đã có thể đứng vững trong ơn cứu rỗi của Chúa nhờ sự thành tín và nhân từ của Chúa, con cái Chúa phải tỏ ra xứng đáng với ân điển Chúa đã ban cho mình. Là con cái yêu dấu của Chúa, người tin Chúa phải cẩn thận vâng giữ Lời Chúa. Phao-lô nhắc nhở các anh chị em trong Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca cẩn thận gìn giữ những lời ông đã khuyên dạy và những điều ông viết trong thơ.

  1. ĐỨNG VỮNG TRONG ÂN ĐIỂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI (2Tê 2:16-17).

Trong phần cuối của thơ thứ nhì gởi cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, Phao-lô cầu mong họ nhận được sự thêm sức, sự an ủi do chính Chúa ban cho. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương họ. Ngài đã dùng ân điển để cứu chuộc họ thể nào thì Ngài cũng sẽ dùng ân điển ấy mà an ủi họ. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng đã chết thay cho họ trên thập tự giá. Chính Ngài cũng sẽ an ủi họ. Điều khác nữa mà Phao-lô mong ước các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca nhận được là sự trông cậy hoặc hy vọng tốt lành. Hy vọng trong Chúa phải là hy vọng bền vững. Hy vọng đó không tùy thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm, hoặc thành quả của con người nhưng nương tựa trên ân điển của Chúa. Bởi ân điển của Chúa mà con cái Chúa nhận được sự an ủi và bền lòng trông cậy. Từ sự an ủi đó mà con cái Chúa đứng vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

Phao-lô đã khéo léo nhắc nhở các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca rằng họ là những người được thỏa lòng trong Chúa. Dù trong đời sống thường ngày họ phải cực nhọc đến mấy, trong tinh thần họ được Chúa ban cho sự thảnh thơi. Dù nhân thế có đối xử tệ bạc với họ đến mấy chăng nữa, trong lòng họ biết rõ Chúa luôn luôn nhân từ với họ. Dù hoàn cảnh bên ngoài có rối loạn đến mấy chăng nữa, linh hồn họ vẫn được bình an trong Chúa. Người thỏa lòng trong Chúa có thể dùng thiện thắng ác, dùng ân báo oán, có thể đứng vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

III. ĐỨNG VỮNG TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA (2Tê 3:1-5).

Nói đến phục vụ tất nhiên phải nói đến sự hiến dâng. Phao-lô nói đến sự hiến dâng thân thể làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ. Người thờ phượng Chúa cách tốt lành và phục vụ Chúa cách đầy ý nghĩa là người không làm theo đời này nhưng biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần và cảm nghiệm được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Người không muốn có tư tưởng cao quá lẽ nhưng muốn có tâm tình bình thường và chăm chỉ làm phận sự riêng của mình. Khi hiệp tác với người khác, người biết quí mến và tôn trọng bạn đồng lao. Người cố gắng hết sức mình để gìn giữ tình hòa thuận với mọi người, nhất là đối với anh em cùng niềm tin. Khi dạy dỗ, người chăm chỉ dạy dỗ. Khi khuyên bảo, người khuyên bảo cách siêng năng. Khi hiến dâng, người hiến dâng cách rời rộng. Khi yêu thương, người yêu thương cách tự nhiên, chân thành. Người biết vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Người ăn ở, cư xử trong tình hòa thuận, với lẽ kính nhường và chăm làm điều thiện. Người chẳng để điều dữ hoặc sự ác chi phối tâm tư mình nhưng để Chúa cai quản sự suy nghĩ, thái độ và hành động của mình.

Người phục vụ Chúa chẳng nên mắc nợ ai, hoặc mắc nợ điều gì. Nếu có nợ chăng thì chỉ nợ về sự yêu thương mà thôi. Người không để cho sự chi ràng buộc mình ngoại trừ dây ân tình và xích yêu thương của Chúa. Người chẳng muốn bị lụy về việc đời này hầu có thể làm đẹp lòng Chúa là Đấng đã chiêu mộ mình. Nhận biết rằng ngày gần tàn, đêm hầu đến người quyết tâm lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Bởi cớ đó người có thể bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày.

Người phục vụ Chúa biết rằng mình sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa. Bởi lẽ đó hoặc sống hoặc chết người đều thuộc về Chúa cả. Người biết nâng đỡ anh em kém đức tin và chẳng dám để cho ai vì cớ mình mà vấp phạm. Người sẵn sàng gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức và hòa mình với người đồng niềm tin trong tình huynh đệ.

Chúa Giê-xu phán rằng Ngài đến thế gian không phải để được phục vụ nhưng để phục vụ và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ai nấy trong chúng ta không nhiều thì ít đều phải phục vụ. Theo lời dạy của Chúa chúng ta nên lấy lòng vui mà làm. Thuận theo ý Chúa thì chúng ta dễ có lòng vui mừng bình an và hạnh phúc ngập tràn. May mắn lớn nhất của chúng ta là chúng ta hiện đang ngưỡng vọng và tôn thờ Đấng vô cùng xứng đáng. Khi đã ý thức cách rõ ràng điều này thì đương nhiên động lực phục vụ Chúa trong lòng chúng ta cũng phải trong sạch, lý tưởng phục vụ của chúng ta phải cao thượng và phương pháp phục vụ Chúa của chúng ta cũng phải tốt hơn thói thường của nhân gian.

Trong tuần này chúng ta nên đặc biệt lưu tâm đến cơ hội phục vụ Chúa. Dù công việc chúng ta làm có vẻ đơn sơ, tầm thường đến mấy, cũng lấy lòng vui mà làm, làm như thể chính Chúa đang chứng kiến từng giây từng phút.

Chúng ta hãy cố gắng thông cảm, bao dung, chấp nhận, yêu thương người khác để khỏa lấp những sự bất toàn và sẵn sàng phục vụ lẫn nhau. Nếu có thể được, chúng ta hãy cố gắng xem điều quan trọng của người khác như là điều quan trọng của chính mình. Chúng ta cũng hãy chú ý đến những việc tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đối với người khác. Chúng ta chẳng nên nề hà chuyện khó và cứ tiếp tục dấn thân.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Làm Cho Da Mặt Tươi Tắn.

Dùng 200g hột bí đao, 160g hột hoa anh đào và 80gr vỏ quýt. Tất cả đều phơi khô tán nhuyễn. Mỗi lần dùng 80gr, uống với nước nóng sau bữa ăn, ngày uống 3 lần. Muốn da trắng thì thêm hột bí đao, đỏ hồng thì thêm hột đào. Uống khoảng 2 tháng sẽ thấy tác dụng.

Post CommentLeave a reply