Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 17.10.2021

By K' Abel in Thanh niên on 11 Tháng Mười, 2021

Chúa nhật 17.10.2021.

  1. Đề tài: CUỘC CHIẾN MIỀN NAM VÀ MIỀN BẮC CA-NA-AN.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 10:1-11:15.
  3. Câu gốc: “Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết” (Giê-rê-mi 33:3).
  4. Đố Kinh Thánh: Dân-số Ký 1-5.
  5. Thể loại: Thi kể chuyện.

* CHỈ DẪN:

  1. Trưởng Ban Thanh Niên sẽ giao đề tài cho các nhóm trước nhiều tuần lễ với chủ đề “Cuộc Chiến Miền Nam Và Miền Bắc Ca-na-an”. (Trong trường hợp ban ít người, Ban Thanh Niên sẽ mời các ban ngành khác cùng tham gia).
  2. Mỗi nhóm sẽ họp lại đề cử ra một người tham gia cuộc thi và cùng nhau bàn cách kể câu chuyện sao cho sinh động, thu hút người nghe.
  3. Trong phần đánh giá Ban Thanh Niên sẽ mời ít nhất 2 người làm ban giám khảo. Ban giám khảo phải là người có trải nghiệm thuộc linh và am hiểu Kinh Thánh như: Truyền Đạo, Mục sư hay Ủy viên linh vụ của Hội Thánh.
  4. Phần thưởng: Nên trải đều các giải thưởng như nhất, nhì, ba, khuyến khích…. để khích lệ các nhóm và ban ngành đã tham gia.
  5. Cuối chương trình, ban giám khảo sẽ đúc kết và trao quà.

 

Post CommentLeave a reply