Ngày: Tháng Chín 27, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT 03.10.2021

in NAM GIỚI on 27 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 03.10.2021

  1. Đề tài: LẬP LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35; Phục 27:15-26; 28:1-14.
  3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Các vua 13-15.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.10.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 03.10.2021

in Thanh niên on 27 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 03.10.2021

  1. Đề tài: MƯU KẾ VÀ HÒA ƯỚC.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:1-27.
  3. Câu gốc: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:5-6).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 36-40.
  5. Thể loại: Thảo luận.

Read More