Ngày: Tháng Chín 6, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in PHỤ NỮ on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

  1. Đề tài: KHÍCH LỆ NHAU.
  2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-5.
  3. Câu gốc: “Hầu cho không một người nào trong anh em bị rúng động bởi những sự khốn khó dường ấy; vì anh em tự biết rằng ấy đó là điều đã định trước cho chúng ta” (1Tê-sa-lô-ni-ca 3:3).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 22-24.
  5. Thể loại: Trò chơi lớn.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 12.09.2021

in Thanh niên on 6 Tháng Chín, 2021

Chúa nhật 12.09.2021.

  1. Đề tài: LÀM LẠI LỜI HỨA NGUYỆN VỚI CHÚA.
  2. Kinh Thánh: Giô-suê 9:30-35, Phục 27:15-26; 28:1-14.
  3. Câu gốc: “Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh, và điều răn của Ngài” (Phục truyền 11:1).
  4. Đố Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 31-35.
  5. Thể loại: Hướng dẫn học Kinh Thánh.

Read More