Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 05.09.2021

By K' Abel in PHỤ NỮ on 30 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 05.09.2021.

 1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
 2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
 3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
 4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
 5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: Truyền giảng.

 1. Vì buổi truyền giảng dành cho người chưa biết Chúa, nên chúng ta phải soạn chương trình như thế nào để thân hữu có thể tham gia mọi tiết mục. Vì thế bạn phải:
 2. Để các tiết mục thường lệ của sự thờ phượng qua tuần kế tiếp như: Câu gốc, bài hát khẩu hiệu, hạt giống tốt (trả câu gốc cũ, học câu gốc mới), đố Kinh Thánh, dâng tiền, đọc bài cầu nguyện chung…
 3. Chương trình phải giản dị, ngắn (tối đa là 75 phút), dễ hiểu và linh động bằng cách thay đổi thể loại trình bày sứ điệp: Chia sẻ, thuyết trình, giải đáp thắc mắc, thảo luận, kịch, xem phim Tin Lành, ca nhạc thánh, sinh hoạt…
 4. Ban hướng dẫn chịu trách nhiệm buổi truyền giảng để huy động mọi ban viên tham gia: Cầu nguyện, mời thân hữu, tiếp tân…
 5. Nên có giờ trà đàm: Ăn bánh, uống nước, thảo luận, làm chứng để tạo tình thân và kêu gọi tin Chúa.

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Sự ăn năn là một giáo lý rất cần thiết cho những người muốn nhận được ơn cứu rỗi, đó là con đường duy nhất dẫn đến nguồn ơn phước.

– Chúa Giê-xu giảng nhiều về sự ăn năn (Ma-thi-ơ 4:17).

– Các tiên tri thường khuyên mọi người ăn năn (Giô-ên 2:12-13).

– Các sứ đồ kêu gọi phải ăn năn (Công 2:38).

Vì nếu không ăn năn thì con người không thể nhận sự cứu rỗi mà chỉ chờ đợi sự hư mất mà thôi (Lu-ca 13:3-5; 2Phi-e-rơ 3:9). Có ăn năn mới có sự tha thứ (Công 2:38; 3:19; 17:30).

 1. BIẾT MÌNH CÓ TỘI.

Nếu chưa biết mình có tội thì chưa có thể ăn năn được, vì cớ đó Kinh Thánh thường chỉ cho người ta thấy tội lỗi mình, Kinh Thánh giống như cái gương vậy. Như câu chuyện Đa-vít trong 2Sa-mu-ên 12:1-13.

Hôm nay anh em phạm tội gì? (Rô-ma 1:18-23,29-32). Mọi người đều phạm tội, chẳng trừ ra ai cả. Lòng người ta rất xấu xa gian ác, song lắm khi người ta cũng tìm cách che đậy, bênh vực cho sự xấu xa của mình, vì lẽ ấy nên người ta rất khó ăn năn. Hoặc người ta nói tội mình nhỏ quá không có gì đáng phải ăn năn… Ôi ta đã phạm điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, đã trở nên thù nghịch cùng Đức Chúa Trời và xa cách Ngài, trái bỏ mạng lệnh Ngài, trở nên gian ác.

 1. GHÊ TỞM TỘI LỖI.

Phải có lòng gớm ghê nó như là gớm ghê một con rắn độc. Rắn nhìn có vẻ đẹp mắt, nhưng cái đẹp đáng sợ chớ không phải cái đẹp đáng yêu. Phải xem tội lỗi như là kẻ thù của mình, vì cớ tội lỗi đã làm cho linh hồn và thân thể của ta phải hư mất đời đời. Có nhiều người biết mình có tội song họ yêu mến tội đó, xem nó như yêu quý lắm. Họ bênh vực tội, che đậy tội, dường như tội đó làm họ sung sướng. Vì thế họ tham lam, giết người, trộm cắp, dối trá…

Ta phải nghĩ đến kết quả mai sau là gieo gì gặt nấy, hễ ai gieo gió thì sẽ gặt bão mà thôi. Vì thế, ta phải ghê tởm, lánh xa và từ bỏ nó! (Gióp 42:6; Ê-sai 6:5; Lu-ca 15:21).

III. LÌA BỎ TỘI LỖI.

Lắm người biết mình có tội, gớm ghê tội song không chịu từ bỏ tội, hoặc không đủ sức bỏ nó. Phải có một ý chí quyết định, đừng dung dưỡng và đừng xem thường nó. Từ bỏ tội là một điều quan trọng trong sự ăn năn. Người ăn năn mà chưa lìa bỏ tội ấy là ăn năn giả dối.

Biết mình đi sai nên trở lại, biết mình có lỗi nên sửa ngay. Đó là sự ăn năn thật, đó là thái độ của người quân tử. Ôi biết bao nhiêu người biết mình làm sai mà cứ làm nữa, biết mình đi lạc cứ đi hoài, vì lỡ rồi! (Lu-ca 22:62).

 1. TRỞ LẠI CÙNG CHÚA.

Sự ăn năn có kết quả tốt là hết lòng trở lại cùng Chúa để xin Ngài tha thứ cho (Ca thương 3:40-41; Công vụ 3:19; 26:20).

Nếu có sự nhận biết tội, ghê gớm tội, lìa bỏ tội mà không trở lại cùng Chúa thì tội chẳng bao giờ được tha, và như vậy người ấy sẽ tái phạm.

Người có lòng kiêu ngạo, chẳng chịu hạ mình xuống để xin Chúa tha thứ cho mình (Thi thiên 51). Đó là kẻ hư mất trầm luân đời đời, chẳng có kết quả gì tốt trong sự ăn năn của người ấy cả.

Trở lại cùng Chúa là quý báu vô cùng, được Ngài tha thứ, được Ngài chăm sóc, được Ngài lo liệu một cách chu đáo hoàn toàn. Câu chuyện người con trai hoang đàng trở về nhà cha (Lu-ca 15:16-32).

* Kêu gọi: Quý vị đã học biết sự ăn năn là nhận biết tội, là ghê sợ tội, là từ bỏ tội và trở lại cùng Chúa. Vậy, hãy ăn năn tội và trở về cùng với Cha trên trời như người con trai hoang đàng trở về cùng cha mình để được sống vui mừng, bình an, phước hạnh trong nhà cha. Còn nếu quý vị chần chừ, trễ nải thì nguy hại vô cùng!

Cố Mục sư Đoàn Văn Miêng.

* HIỂU BIẾT THƯỜNG THỨC.

Cách Làm Cá.

Cá bán ở chợ thường chưa được đánh vẩy. Muốn làm cá mà không bị vẩy văng ra tứ phía, hãy ngâm cá vào nước sôi thì việc đánh cá sẽ dễ dàng.

 

 

 

 

Post CommentLeave a reply