Ngày: Tháng Tám 16, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.08.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 22.08.2021

in PHỤ NỮ on 16 Tháng Tám, 2021

Chúa nhật 22.08.2021.

  1. Đề tài: HY VỌNG.
  2. Kinh Thánh: 1Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18.
  3. Câu gốc:Vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêxu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêxu cùng đến với Ngài” (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:14).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 16-18.
  5. Thể loại: Phỏng vấn.

Read More