Ngày: Tháng Bảy 5, 2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN PHỤ NỮ. 11.07.2021

in PHỤ NỮ on 5 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 11.07.2021 (CN Kinh Thánh – Ngày Trường THPAVN)

  1. Đề tài: VÌ SAO CHÚNG TA TIN KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI?
  2. Kinh Thánh: 2Ti-mô-thê 3:16-17; 2Phi-e-rơ 1:20-21.
  3. Câu gốc: “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (2Ti-mô-thê 3:16).
  4. Đố Kinh Thánh: 2Sa-mu-ên 1-3.
  5. Thể loại: Tìm hiểu.

Read More

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.07.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 11.07.2021

in NAM GIỚI on 5 Tháng Bảy, 2021

Chúa nhật 11.07.2021 (Chúa nhật Kinh Thánh).

  1. Đề tài: KINH THÁNH LÀ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI.
  2. Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 2:9-15.
  3. Câu gốc: Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời” (2Phi-e-rơ 1:21).
  4. Đố Kinh Thánh: Theo chủ đề.
  5. Thể loại: Họp bạn.

Read More