Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 04.04.2021

By K' Abel in NAM GIỚI on 29 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 04.04.2021 (KN Chúa phục sinh)

  1. Đề tài: CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – CHÚA PHỤC SINH.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 22:14-22, 47-53; 23:1-23; 24:1-12.
  3. Câu gốc: Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm” (Ma-thi-ơ 28:6).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 17-20.
  5. Thể loại: Kịch.

* CHỈ DẪN: Kịch.

— Cách 1: Từ nhiều tuần trước, mỗi nhóm của ban Nam giới họp lại để soạn và tập một vở kịch ngắn với đề tài về “Chúa Chịu Thương Khó – Chúa Phục sinh”. Tùy theo số nhóm mà định thời gian của vở kịch, nhưng không được quá 15 phút.

— Cách 2: Trước giờ nhóm, ban hướng dẫn chia ban Nam giới ra làm 3 nhóm và cho ngồi riêng ra từng nhóm. Đến tiết mục kịch, ban hướng dẫn giao cho mỗi nhóm một câu chuyện ngắn với đề tài về “Chúa Chịu Thương Khó – Chúa Phục Sinh”. Trong 20 phút, các nhóm phải biến câu chuyện thành vở kịch, phân vai và tập kịch.

– Các nhóm lần lượt diễn kịch.

– Cách chấm điểm.

+ Thời gian: Đúng giờ (5’ hoặc 15’) 10 điểm. Mỗi phút dư bị trừ một điểm.

+ Tinh thần: Tất cả nhóm viên đều tham gia vào vở kịch: 10 điểm. Thiếu một người trừ 1 điểm.

+ Diễn xuất: 10 điểm.

+ Nội dung: 10 điểm (nếu là vở kịch tự chọn).

– Phát thưởng.

* Gợi ý:

Các nhóm có thể đóng kịch dựa theo từng phân đoạn Kinh Thánh Lu-ca 22:14-22, 47-53; 23:1-23; 24:1-12.

Dưới đây là vở kịch gợi ý, các nhóm có thể sử dụng tùy chọn theo từng màn dựa theo phần Kinh Thánh:

Nhân vật: Chúa Giê-xu, Phi-e-rơ, Giăng, Giu-đa, các môn đồ, Phi-lát, hai tên lính, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri, thiên sứ.

Vật chuẩn bị: ly rượu nho, bánh Tiệc thánh.

Màn 1

Bối cảnh: Bữa tiệc cuối cùng

Chúa Giê-xu (yên lặng và nhìn các sứ đồ rồi nói): Ta thật là vui mừng được ngồi với các ngươi như thế này. Hôm nay, Ta nhóm họp các ngươi tại đây là vì Ta muốn cùng các ngươi dự lễ Vượt qua trước khi Ta chịu thương khó.

Phi-e-rơ: (nói lớn) Chúa ơi! Ngài nói là Ngài chịu thương khó ư?

Chúa Giê-xu: Hỡi các môn đồ Ta! Dù có việc gì xảy ra, các ngươi cũng hãy vững tin; đừng lo lắng chi, cũng đừng sợ hãi chi.

Chúa nhìn Phi-e-rơ mỉm cười: Ta báo cho ngươi biết, các ngươi sẽ không ăn cùng Ta cho đến khi nước Đức Chúa Trời đến.

Chúa Giê-xu (Lấy bánh, tạ ơn và bẻ ra đưa cho môn đồ): Này là thân thể Ta vì các ngươi mà phó cho. Hãy làm điều này để nhớ Ta.

Ngài cũng lấy chén rượu nho, tạ ơn rồi đưa cho các môn đồ: “Chén này là giao ước mới trong huyết Ta, đổ ra vì các ngươi. Hãy làm điều này để nhớ Ta”.

Giăng: Hỡi Chúa, con cảm thấy như có điều chẳng lành….

Chúa Giê-xu: Hãy xem tay của kẻ sẽ bán Ta đang đặt trên bàn cùng Ta.

(Các môn đồ ngạc nhiên và nói với nhau).

Phi-e-rơ: (nói lớn) Có kẻ bán Chúa ư? Không thể nào!

Chúa Giê-xu: Con người đi, theo như điều đã định, nhưng khốn cho người này phản Ngài.

Phi-e-rơ: (Đi vòng quanh nhìn mặt các môn đồ) Ai? Ai bán Chúa Giê-xu? Môn đồ của Chúa mà lại bán Chúa ư?… Ngươi phải không? Ngươi hả? (nhìn mặt tất cả mọi người) Hay là ngươi rồi… (gương mặt Giu-đa thật lạnh lùng).

(Lúc này, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đang đặt tay trên bàn, bỗng lặng lẽ đứng dậy, bước ra ngoài).

Phi-e-rơ: Giu-đa, Giu-đa! Đi đâu vậy?

Màn 2

Bối cảnh: Vườn Ghết-sê-ma-nê.

Chúa Giê-xu: (nói với các môn đồ): Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi rơi vào chước cám dỗ!

Các sứ đồ: (Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ) Dạ!

(Chúa Giê-xu ngồi cầu nguyện trên một tảng đá, các môn đồ đều ngủ vì mệt).

Chúa Giê-xu: Lạy Cha! Nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con, nhưng theo ý Cha chứ không theo ý con! Cha ơi!… (khẩn thiết cầu nguyện).

Các môn đồ: (tiếng ngáy) khò… khò… khừ… khừ….

Màn 3

Bối cảnh: Cung điện của Phi-lát.

(Phi-lát đi đi lại lại trên sân khấu).

Philát: Ta vô tội. Ta chẳng hề có tội lỗi gì hết. Ta không giết Giê-xu. Rõ ràng là dân Y-sơ-ra-ên giết Chúa Giê-xu. Họ đã không chịu chọn Giê-xu trong khi ta cho họ cơ hội chọn lựa giữa tên cướp Ba-ra-ba và Giê-xu. Chính họ đã đóng đinh Giê-xu trên thập tự giá. (quay vào trong) Có đứa nào trong đó không?

Hai tên lính: (chạy ra) Dạ, bẩm quan lớn gọi con?

Phi-lát: Hãy đóng đinh Giê-xu trên thập tự giá.

Hai tên lính: (nghiêm) Xin tuân lệnh quan lớn.

Phi-lát: (la lớn) Ta không có tội. Ta vô tội.

(Bọn lính vừa dùng roi đánh Chúa Giê-xu, vừa bước lên sân khấu. Chúng đánh đập Chúa Giê-xu trong khi Ngài vác thập tự giá)

Lính 1: (đưa roi lên đánh xuống, đội mão gai lên đầu Chúa Giê-xu, giọng chế nhạo): Ôi! Vua dân Giu-đa!

Lính 2: (quất roi vào Chúa Giê-xu) Ôi! Lạy Chúa.

Chúa Giê-xu: (đau đớn) A…. a…

(những tên lính tiếp tục chế giễu Chúa Giê-xu và đánh đập Ngài. Chúa Giê-xu rất đau đớn).

Lính 1: Xem kìa! Giê-xu, ngươi nói gì đi chứ! Ngươi được ta đội vương miện rồi kia mà.

Phi-lát: (Lặng lẽ nhìn chúng, rồi rút lui khỏi sân khấu) Hừm… Ta vô tội! Kẻ giết Chúa Giê-xu không phải ta. Ta không phải là kẻ giết Ngài. Ta vô tội!

(Những tên lính đóng đinh Chúa Giê-xu vào thập tự giá)

Lính 2: (đặt chân Chúa Giê-xu vào cây thập tự, rồi đóng đinh)

(Chúa Giê-xu bị đóng đinh vào thập tự giá cách đau đớn và khủng khiếp. Xung quanh bầu trời tối sầm lại, đèn tắt hết chỉ có chỗ Chúa Giê-xu là sáng).

Chúa Giê-xu: (khó khăn lắm mới kêu lên được) Ê-lô-i! Ê-lô-i! La-ma-sa-bách-ta-ni… Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi ôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?

(Lúc này, từ trên trời, sấm chớp liên hồi, rồi tiếng mưa rơi xối xả).

Màn 4

Bối cảnh: Ngôi mộ đá trống

(Ma-ri Ma-đơ-len khóc nức nở trước mộ Chúa Giê-xu. Cửa ngôi mộ đã bị mở toang).

Ma-ri Ma-đơ-len: Chúa ôi! Chúa ôi! Ngài đã chết thật rồi sao…. hu… hu… hu… (chỉ vào hành trang, thuốc thơm mang theo). Chúa ôi! Hỡi Chúa! Con mang thuốc thơm này đến để xức xác Ngài đây.

Ma-ri: (thở dài) Thôi đừng khóc nữa! Chúa Giê-xu không muốn chúng ta khóc thế này đâu. Hãy mở cửa mộ đi nào!
(nhìn quay lại đằng sau và sửng sốt) Ủa! Cửa mộ đã bị mở rồi kìa!

Thiên sứ: Sao ngươi ngạc nhiên như vậy?

Ma-ri: Ông là ai?

Thiên sứ: Đừng sợ. Ta là thiên sứ của Đức Chúa Trời sai xuống.

Ma-ri Ma-đơ-len: Vậy à! Chúa của chúng tôi đâu rồi?

Thiên sứ: Có phải các ngươi tìm Giê-xu người Na-xa-rét, Đấng đã chết trên cây thập tự giá?

Ma-ri: Đúng rồi, chúng tôi đang tìm Chúa Giê-xu.

Ma-ri Ma-đơ-len: Thưa thiên sứ! Chúa Giê-xu của chúng tôi còn ở trong mộ đá không?

Thiên sứ: Chúa Giê-xu ở Na-xa-rét đã sống lại rồi.

(Ma-ri và Ma-ri Ma-đơ-len bất ngờ và sửng sốt, ôm chầm lấy nhau).

Ma-ri: (giọng run run) Chúa Giê-xu thật đã sống lại ư?

Thiên sứ: Đúng vậy.

Ma-ri Ma-đơ-len: (nhìn vào trong ngôi mộ) Ma-ri! Hãy nhìn xem này. Chúa Giê-xu không còn ở đây nữa rồi.

(Ma-ri nắm tay Ma-ri Ma-đơ-len và nhìn vào hang mộ) Ôi Chúa Giê-xu! Chúa tôi!…

Ma-ri: (quỳ gối, chắp tay) Ôi! Lạy Chúa Giê-xu, cảm tạ Ngài, xin cảm tạ Chúa!

 

Post CommentLeave a reply