Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.03.2021

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG DÀNH CHO BAN NAM GIỚI. 28.03.2021

By K' Abel in NAM GIỚI on 22 Tháng Ba, 2021

Chúa nhật 28.03.2021

  1. Đề tài: CẢM TẠ CHÚA (Sinh nhật Quý 1).
  2. Kinh Thánh: Thi thiên 118.
  3. Câu gốc: Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ cảm tạ Chúa; Chúa là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Chúa” (Thi thiên 118:25).
  4. Đố Kinh Thánh: 1Sa-mu-ên 13-16.
  5. Thể loại: Sinh nhật.

* CHỈ DẪN: Sinh nhật.

  1. Mỗi quý tổ chức sinh nhật cho các bạn trong quý đó. Sinh nhật của quý 1 dành cho các bạn sinh trong tháng 1, 2, 3, quý 2 (tháng 4, 5, 6), quý 3 (tháng 7, 8, 9), quý 4 (tháng 10, 11, 12).
  2. Với những người không nhớ ngày sinh, có thể lấy ngày tin Chúa, hoặc ngày cưới, hay bất kỳ ngày tháng nào có nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ để làm sinh nhật.
  3. Thư ký ghi danh sách và ngày sinh của từng ban viên. Giao danh sách các ban viên có ngày sinh nhật trong quý cho thủ quỹ để mua quà. Thủ quỹ mua quà nhiều hơn số cần, phòng khi có khách, thân hữu… đến dự và cũng có ngày sinh trong quý đó. Món quà nho nhỏ và có thể giữ lâu (cây viết, tấm thiệp câu gốc…).
  4. Mời những người “sinh nhật” lên phía trên. Toàn ban hát chúc mừng và cầu nguyện đặc biệt cho họ. Nếu có bánh sinh nhật thì tất cả những người sinh nhật cùng cầm dao và cắt bánh trước khi cầu nguyện.
  5. Tặng quà cho mỗi người sinh nhật.

Post CommentLeave a reply