Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI “CÙNG NHAU VƯỢT KHÓ”

TRÒ CHƠI “CÙNG NHAU VƯỢT KHÓ”

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 19 Tháng Một, 2021

  1. CÙNG NHAU VƯỢT KHÓ

Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:2 “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ”.

Cách chơi: Chia các đội có số người bằng nhau. Xếp hàng dọc trước vạch khởi hành. Trước mỗi đội khoảng 5m, có một vật gì đó làm mục tiêu. NHD cho lệnh xuất phát: Người đứng đầu kẹp cuốn vở hay cái nón vào hai đầu gối nhảy đến mục tiêu, vòng ra phía sau rồi nhảy về vạch khởi hành trao lại vở (hoặc nón) cho người thứ hai… cứ thế tiếp tục cho đến hết. Đội nào xong trước là thắng cuộc. Nếu dọc đường làm rơi, được phép dùng tay để kẹp lại, tuy nhiên phải về đúng vị trí đã làm rơi mới tiếp tục nhảy.

 

Post CommentLeave a reply