Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI ĐI THEO TIẾNG GIỌI

By K' Abel in Chưa được phân loại on 27 Tháng Mười, 2020

  1. ĐI THEO TIẾNG GỌI

 

Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 3: 10. Trong đêm trường thanh vắng, Chúa đã gọi Samuên. Cậu sốt sắng lên tiếng đáp trả: “Xin Chúa hãy phán, kẻ tôi tớ Ngài đang nghe”.

Cách chơi: Các đội đứng thành hàng dọc trước vạch khởi hành. Họ sẽ đi qua một quãng đường dài có nhiều chướng ngại vật. Mỗi người trong đội đều bịt mắt, tay đặt lên vai người đứng trước. Đội trưởng không bịt mắt, đi cách xa đội mình 5 bước và tay cầm còi để điều khiển đội mình di chuyển. Mỗi lần đội đụng phải chướng ngại vật trên đường sẽ bị trừ điểm. Đội nào được nhiều điểm thì thắng cuộc. Có thể thi qua từng đội một. Các đội khác đứng coi hoặc làm chướng ngại vật cản đường.

Post CommentLeave a reply