Latest News From Our Blog

TRÒ CHƠI VỒ CHIM CUN CÚT

TRÒ CHƠI VỒ CHIM CUN CÚT

By K' Abel in TRÒ CHƠI TỪ KINH THÁNH on 21 Tháng Mười, 2020

  1. VỒ CHIM CUN CÚT

Kinh Thánh: Xuất 16:12-13. Ăn Ma-na hoài cũng chán, dân Do Thái thèm thịt. Chúa ban cho họ thịt chim cun cút. Họ tranh nhau vồ bắt đem về cho dòng họ mình.

Cách chơi: Người chơi được chia thành hai phe A và B trên một sân rộng. Mỗi bên chọn một người làm thủ môn (kho giữ chim) đứng trong một vòng tròn nhỏ ở cuối sân. Nhưng kho bên A thì đặt tại bên B, và kho bên B đặt tại bên A.

     Mỗi bên gắng tìm bắt banh (tượng trưng cho chim cun cút bay tới) bắt lấy và chuyền cho nhau đem về kho (thủ môn) của phe mình. Mỗi lần bắt trúng, thủ môn được một điểm. Điều kiện chuyền banh: Chỉ được chạy 3 bước rồi phải chuyển cho người khác. Không được đá banh mà chỉ dùng tay bắt banh mà thôi. Thủ môn không được ra ngoài vòng bắt banh.

                                                            

Post CommentLeave a reply