Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN NAM GIỚI. 01.03.2020

By K' Abel in NAM GIỚI on 25 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 01.03.2020.

  1. Đề tài: NHỮNG THẮC MẮC TRONG ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI CƠ ĐỐC.
  2. Kinh Thánh: Gióp 21.
  3. Câu gốc: “Lòng con chớ phân bì với kẻ hung ác; nhưng hằng ngày hãy kính sợ Đức Giê-hô-va” (Châm ngôn 23:17).
  4. Đố Kinh Thánh: Sáng 48-50.
  5. Thể loại: Giải đáp thắc mắc.

* CHỈ DẪN: Giải đáp thắc mắc.

  1. Mời người giải đáp thắc mắc.
  2. Thông báo đề tài “Những Thắc Mắc Trong Đời Sống Của Người Cơ Đốc” cho các ban viên trước hai tuần. Mỗi ban viên có quyền viết câu hỏi và trao cho Ban hướng dẫn.
  3. Ban hướng dẫn tìm hiểu các ban viên, thảo luận và đưa ra những câu hỏi thiết thực vì có nhiều người e ngại không dám hỏi.
  4. Người đặc trách sẽ đọc lên từng câu và trả lời. Sau cùng có thể cho các ban viên được góp ý hoặc hỏi thêm.

 

 

Post CommentLeave a reply