Ngày: Tháng Hai 3, 2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 09.2.2020

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG BAN THANH NIÊN. CHÚA NHẬT 09.2.2020

in Thanh niên on 3 Tháng Hai, 2020

Chúa nhật 09.02.2020

  1. Đề tài: THANH NIÊN VỚI VIỆC GIẢI TRÍ.
  2. Kinh Thánh: Truyền Đạo 3:12-13; 11:9; 1Cô-rinh-tô 10:31.
  3. Câu gốc: “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (Thi 118:24).
  4. Đố Kinh Thánh: Mác 6-11.
  5. Thể loại: Thuyết trình.

Read More