Latest News From Our Blog

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA. BAN NAM GIỚI. CHÚA NHẬT. 3.11.2019

By K' Abel in NAM GIỚI on 28 Tháng Mười, 2019

Chúa nhật 03.11.2019.

  1. Đề tài: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĂN NĂN.
  2. Kinh Thánh: Lu-ca 15:7,10.
  3. Câu gốc: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn” (2Phi-e-rơ 3:9).
  4. Đố Kinh Thánh: Không đố Kinh Thánh.
  5. Thể loại: Truyền giảng.

* CHỈ DẪN: (Xem chỉ dẫn Chúa nhật ngày 04/08/2019).

* TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Sự ăn năn là một giáo lý rất cần yếu cho mọi người muốn được phước cứu rỗi, đó là con đường duy nhất đến nguồn ơn phước.

– Chúa Giê-xu giảng nhiều về sự ăn năn (Ma-thi-ơ 4:17).

– Các tiên tri thường khuyên mọi người ăn năn (Giô-ên 2:12-13).

– Các sứ đồ kêu gọi phải ăn năn (Công 2:38).

Vì nếu không ăn năn thì con người không thể nhận sự cứu rỗi mà chỉ chờ đợi sự hư mất mà thôi (Lu-ca 13:3-5; 2Phi-e-rơ 3:9). Có ăn năn mới có sự tha thứ (Công 2:38; 3:19; 17:30).

  1. BIẾT MÌNH CÓ TỘI.

Nếu chưa biết mình có tội thì chưa có thể ăn năn được, vì cớ đó Kinh Thánh thường chỉ cho người ta thấy tội lỗi mình, Kinh Thánh giống như cái gương vậy. Câu chuyện Đa-vít trong 2Sa 12:1-13.

Hôm nay anh em phạm tội gì? (Rô-ma 1:18-23,29-32). Mọi người đều phạm tội, chẳng trừ ra ai cả. Lòng người ta rất xấu xa gian ác, song lắm khi người ta cũng tìm cách che đậy, bênh vực cho sự xấu xa của mình, vì lẽ ấy nên người ta rất khó ăn năn. Hoặc người ta nói tội mình nhỏ quá không có gì đáng phải ăn năn… Ôi ta đã phạm điều răn thứ nhất và lớn hơn hết, đã trở nên thù nghịch cùng Đức Chúa Trời và xa cách Ngài, trái bỏ mạng lịnh Ngài, trở nên gian ác.

  1. GHÊ TỞM TỘI LỖI.

Phải có lòng gớm ghê nó như là gớm ghê một con rắn độc. Rắn xem như đẹp mắt, cái đẹp đáng sợ chớ không phải cái đẹp đáng yêu. Phải xem tội lỗi như là kẻ thù của mình, vì cớ tội lỗi đã làm cho linh hồn và thân thể của ta phải hư mất đời đời. Có lắm người biết mình có tội song họ yêu mến tội đó, xem nó như yêu quý lắm. Họ bênh vực tội, che đậy tội, dường như tội đó làm họ sung sướng. Vì thế họ tham lam, giết người, trộm cắp, dối trá…

Ta phải nghĩ đến kết quả mai sau là gieo gì gặt nấy, hễ ai gieo gió thì sẽ gặt bão lốc mà thôi. Vì thế, ta phải ghê tởm nó, lánh xa nó và từ bỏ nó! (Gióp 42:6; Ê-sai 6:5; Lu-ca 15:21).

III. LÌA BỎ TỘI LỖI.

Lắm người biết mình có tội, gớm ghê tội song không chịu bỏ tội, hoặc không đủ sức bỏ nó. Phải có một ý chí quyết định, đừng dung dưỡng nó, đừng xem thường nó. Bỏ tội là một điều quan hệ trong sự ăn năn. Người ăn năn mà chưa lìa bỏ tội là ăn năn giả dối mà thôi.

Biết mình đi sai nên trở lại, biết mình có lỗi nên sửa ngay. Đó là sự ăn năn thật, đó là thái độ của người quân tử. Ôi biết bao nhiêu người biết mình làm sai cứ làm nữa, biết mình đi lạc cứ đi hoài, vì lỡ rồi! (Lu-ca 22:62).

  1. TRỞ LẠI CÙNG CHÚA.

Sự ăn năn có kết quả tốt là hết lòng trở lại cùng Chúa để xin Ngài tha thứ cho (Ca thương 3:40-41; Công vụ 3:19; 26:20).

Nếu có sự nhận biết tội, ghê gớm tội, lìa bỏ tội mà không trở lại cùng Chúa thì tội chẳng bao giờ được tha, và như vậy người ấy sẽ tái phạm.

Người ta có lòng kiêu ngạo, chẳng chịu hạ mình xuống để xin Chúa tha thứ cho mình (Thi thiên 51). Đó là kẻ hư mất trầm luân đời đời, chẳng có kết quả gì tốt trong sự ăn năn của người ấy cả.

Ôi, trở lại cùng Chúa là quý báu vô cùng, được Ngài tha thứ, được Ngài chăm sóc, được Ngài lo liệu một cách chu đáo hoàn toàn. Câu chuyện con trai hoang trở về nhà cha (Lu-ca 15:16-32).

* Kêu gọi: Quý vị đã học biết sự ăn năn là nhận biết tội, là ghê sợ về tội, là từ bỏ tội và trở lại cùng Chúa. Vậy, hãy ăn năn tội và trở về cùng với Cha trên trời như người con trai hoang đàng trở về với cha mình để được sống vui mừng, bình an, phước hạnh trong nhà cha. Còn nếu quý vị chần chừ, trễ nải thì nguy khốn vô cùng!

Cố Mục sư Đoàn Văn Miêng.

 

 

 

Post CommentLeave a reply